Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 7: How Do You Learn English?

Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4.2 trên 216 phiếu

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

a)  How often do you have English, Mai?

I  have it four times a week.

b)  Do you have English today?

Yes, I do.

c) How do you practise reading?

I read English comic books.

d) How do you learn vocabulary?

I write new words in my notebook and read them aloud.

Tạm dịch:

a) Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần vậy Mai? Tôi học nó bốn lần một tuần.

b) Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?  Vâng, có.

c) Bạn luyện đọc như thế nào? Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

d) Bạn học từ vựng thế nào?  Tôi viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

2.  Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a)  How do you speak English?

I speak English every day.

b)  How do you listen to English?

I watch English cartoons on TV.

c)  How do you write English?

I write emails to my friends.

d)  How do you read English?

I read short stories.

Tạm dịch:

a) Bạn nói tiếng Anh thế nào? Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

b) Bạn nghe tiếng Anh thế nào? Tôi xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

c) Bạn viết tiếng Anh thế nào? Tôi viết nhiều thư điện tử cho những người bạn tôi.

d) Bạn nói tiếng Anh thế nào? Tôi đọc nhiều truyện ngắn.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào.

How often do you have English?

I have English ... times a week

Do you have English today?

Yes, I do. / No, I don't.

How do you practise...?

I..

Tạm dịch:

Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần?

Tôi có môn Tiếng Anh... lần một tuần.

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

Vâng, có. / Không, không có.

Bạn luỵện tập... thế nào?

Tôi...

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu )

Click tại đây để nghe:

Đáp án: 1. b                  2. c                  3. a                  4. b

Audio script:

1. Linda: How do you practise listening, Nam?

Nam: I watch English cartoons on TV.

2. Linda: How do you learn English, Mai?

Mai: I sing English songs.

3Linda: How do you practise reading, Trung?

Trung: I read English comic books.

4Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Đáp án: (1)  because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobby

Tạm dịch:

Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. hôm nay, cậu ấy vui bởi vì cậu ấy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết những từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Sở thích của cậu ấy là hát những bài hát tiếng Anh!

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát.)

Click tại đây để nghe:

How do you learn English?

How do you learn English?

How do you practise speaking?

I speak to my friends every day.

How do you practise reading?

I read English comic books.

How do you practise writing?

I write emails to my friends.

And how do you practise listening?

Watch English cartoons on TV.

Tạm dịch:

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói với bạn tôi mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Và bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 7

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

Động từ "like" trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng