SGK Tiếng Anh lớp 5 Mới Unit 1: What's Your Address?

Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới


3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trá lời nhửng câu hỏi về nơi bạn sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại)

a) What's your hometown, Trung?  It's Da Nang.  

b) Oh, I like Da Nang. Did you live in the city?

No, I didn't. I lived in a village in the mountains.

c) What's your village like?              

It's small and quiet.

d) Is it beautiful?                              

Yes, I think so.                             

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Quê của bạn là ở đâu vậy Trung? Đó là Đà Nẵng.

b) Ồ, mình thích Đà Nẵng. Bạn sống ở thành phố phải không?

Không, không phải. Mình sống ở một ngôi làng miền núi.

c) Ngôi làng của bạn thế nào? Nó nhỏ và yên tĩnh.

d) Nó đẹp phải không? Vâng, mình nghĩ thế.

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và đọc)

Lời giải chi tiết:

a) What's the city like?                    

It's big and busy.                         

b) What's the village like?                

It's far and quiet.                         

c) What's the town like?                   

It's large and crowed                  

d) What's the island like?

It's small and pretty.

Tạm dịch:

a) Thành phố thì thế nào?

Nó lớn và náo nhiệt.

b) Làng quê thì thế nào?

Nó xa và yên tĩnh.

c) Thị trấn thì thế nào?

Nó rộng lớn và đông đúc.

d) Hòn đảo thì thế nào?

Nó nhỏ và xinh đẹp.

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi bạn sống

Lời giải chi tiết:

- Where do you live? 

(Bạn sống ở đâu?)

⇒ I live in the city

(Mình sống trong thành phố.)

- What's it like? 

(Thành phố như thế nào?)

⇒It's busy and crowded

(Nó nhộn nhịp và đông đúc.)

- Who do you live with? 

(Bạn sống với ai?)

⇒I live with my parents

(Mình sống với cha mẹ.) 

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Trung: Where do you live?

Tom: I live in a village.

Trung: What's it like?

Tom: It's pretty and quiet.

2. Trung: Where do you live?

Tony: I live in a city.

Trung: What's it like?

Tony: It's large and busy.

3. Trung: Where do you live, Peter?

Peter: I live in a town.

Trung: What's it like?

Peter: It's small and busy.

4. Trung: Where do you live?

Linda: I live in a city.

Trung: What's it like?

Linda: It's big and busy.

Tạm dịch:

1. Trung: Bạn sống ở đâu?

Tom: Mình sống trong một ngôi làng.

Trung: Nó như thế nào?

Tom: Nó xinh đẹp và yên tĩnh.

2. Trung: Bạn sống ở đâu?

Tony: Mình sống trong một thành phố

Trung: Nó như thế nào?

Tony: Nó rộng và nhộn nhịp.

3. Trung: Bạn sống ở đâu, Peter?

Peter: Mình sống trong một thị trấn.

Trung: Nó như thế nào?

Peter: Nó nhỏ và nhộn nhịp.

4. Trung: Bạn sống ở đâu?

Linda: Mình sống trong một thành phố.

Trung: Nó như thế nào?

Linda: Nó rộng và nhộn nhịp.

Lời giải chi tiết:

1. a

2. b

3. b

4. a

1. Tom lives in a pretty and quiet village.

(Tom sống trong một ngôi làng đẹp và yên tĩnh.)

2. Tony’s city is large and busy.

(Thành phố của Tony thì rộng lớn và náo nhiệt.)

3. Peter’s town is small and busy.

(Thị trấn của Peter thì nhỏ và náo nhiệt.)

4. Linda lives in a big and busy city.

 (Linda sống ở một thành phố lớn và náo nhiệt.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em)

Lời giải chi tiết:

1. What's your address?               

(Địa chỉ của bạn là gì?)

=> It's 128/27, Thien Phuoc street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

Hoặc: It's not number, village road. 

(Nó là số 128/27, đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoặc: Nó không có số, đường làng. )

2. What's your hometown like?

(Quê hương của bạn như thế nào?)

=> It's big and busy. Hoặc: It's small and quiet. 

(Nó lớn và náo nhiệt. Hoặc: Nó nhỏ và yên tĩnh.

3. Who do you live with?

(Bạn sống với ai?)

=> I live with my parents.  Hoặc:  I live with my grandparents. 

(Tôi sống với bố mẹ. Hoặc: Tôi sống với ông bà.)

4. Do you like living there? Why?/ Why not?

(Bạn thích cuộc sống ở đó phải không? Tại sao?/Tại sao không?)

=> Yes, I do. Because it has the modern life, high education, and good health care.

Hoặc: Yes, I do. Because it has fresh air and quiet.

(Vâng, tôi thích. Bởi vì nó có cuộc sống hiện đại, nền giáo dục chất lượng cao và chăm sóc sức khỏe tốt.

Hoặc: Vâng, tôi thích. Bởi vì nó có không khí trong lành và yên tĩnh.)

Bài 6

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

Spot the difference (Phát hiện điểm khác biệt)

Lời giải chi tiết:

Picture a

Picture b

5 cars

6 cars

None

A woman in front of the yellow building

2 people in the right side

3 people in the right side

STOP sign

BUS STOP sign

There is a logo of pills in top of the pharmacy

None

Tạm dịch:

Hình b khác hình a những điểm sau:

• Có nhiều hơn một chiếc xe hơi ở trên đuờng.

• Có một nguời phụ nữ ở phía trước tòa nhà màu vàng.

• Biển báo màu xanh có chữ "BUS STOP" kế bên tòa nhà màu vàng. Không có lô gô hai viên thuốc ở trên nóc nhà của tiệm thuốc.

• Có một cậu bé ở phía sau người đàn ông dẫn bé gái đi.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 496 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài