Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 20: Which One Is More Exciting, Life In The City O..

Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
3.7 trên 39 phiếu

tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một vần, ví dụ như long, short, toll, high... Những tính từ/trạng từ có hai vần nhưng tận cùng bằng ,y, “er” "ow"

1. Hỏi đáp về sự so sánh hơn của hai cái nào đó

Trong trường hợp khi chúng ta muốn hỏi và trả lời về việc so sánh hơn của hai cái nào đó (cái nào hơn cái nào), chúng ta có thể sử dụng mẫu câu sau:

Hỏi:

Which one is + tính từ ngắn so sánh hơn, ... or...?

Cái nào... hơn, ..hoặc ... ?

Which one is more + tính từ dài so sánh hơn,... or...?

Cái nào... hơn, ... hay ... ?

Đáp:

I think... is...

Tôi nghĩ là....

Hay

I think... is + tính từ ngắn so sánh hơn.

I think... is more + tính từ dài so sánh hơn.

Tôi nghĩ là...hơn. 

Ex: Which one is bigger, Ho Chi Minh City or Nha Trang City?  

I think Ho Chi Minh City is.

Thành phố nào lớn hơn, Thành phố Hồ Chí Minh hay Thành phố Nha Trang?

Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

I think Ho Chi Minh City is bigger.

Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn.              

Which one is exciting, life in the city or life in the countryside?

Cái nào nào nhiệt hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở thôn quê?       

I think life in the city is.

Tôi nghĩ là cuộc sống ở thành phố.

I think life in the city is exciting.

Tôi nghĩ là cuộc sống ở thành phố náo nhiệt hơn.     

2. So sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn

Tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một vần, ví dụ như long, short, toll, high... Những tính từ/trạng từ có hai vần nhưng tận cùng bằng ,y, “er” "ow" cũng được xếp vào loại tính từ/trạng từ ngắn. Ví dụ như: happỵ (hạnh phúc, vui vẻ), clever (thông minh, lanh lợi), narrow (hẹp) ....

* Một số tính từ/trạng từ ngắn các em cần nhớ :

slim (thon thả), weak (yếu), strong (khỏe), thin (ốm), big (lớn), small (nhỏ), tall (cao), short (ngắn), long (dài), high (cao)..

Cách thành lập tính từ so sánh hơn:

Để thành lập tính từ so sánh hơn, ta thêm er vào sau tính từ (tính từ ngắn).

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN-ER

... hơn

 Ex: short (thấp) —> shorter (thấp hơn)

Tham is shorter.

Thắm thì thấp hơn.

tall (cao) -> taller (cao hơn)

My brother is taller.

Anh tôi cao hơn.

*  Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ/trạng từ ra làm đối tượng để so sánh.

S+ V + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN + than + N/Pronoun

...hơn...

tall (cao)                 --> taller (to hơn)

short (ngổn)            —> shorter (ngắn hơn)

long (dài)                —> longer (dài hơn)

high (cao)               —> higher ("cao hơn)

3. So sánh hơn với tính từ/trạng từ dài

Tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng

*  Cấu trúc:

S + V + MORE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI + THAN + N/Pronoun

... hơn...

Ex: I am not more intelligent than you are.

Tôi không có thông minh hơn bợn.

♦   Ngoại lệ:

Tính từ ngắn            Tính từ so sánh hơn

good/well —► . better bad     —> worse

many/much —> more little     —► less

far              —► farther/further

quiet           —► quieter hoặc more quiet đều được

clever          —► cleverer hoặc more clever đều được

narrow        —► narrower hoặc more narrow đều được

simple         --> simpler hoặc more simple đều được

Lưu ý: (farther dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, further dùng để nói về khoảng cách trừu tượng).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

a)Where are you going for your summer holiday, Tom?Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?I'm going back to my hometown.Mình sẽ trở về quê nhà.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1.Nhìn, nghe và lặp lại. a)What are you going to do on your summer holiday? Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị.

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 20

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú. What are your favourite animals at the zoo?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng