Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
3.7 trên 39 phiếu

tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một vần, ví dụ như long, short, toll, high... Những tính từ/trạng từ có hai vần nhưng tận cùng bằng ,y, “er” "ow"

1. Hỏi đáp về sự so sánh hơn của hai cái nào đó

Trong trường hợp khi chúng ta muốn hỏi và trả lời về việc so sánh hơn của hai cái nào đó (cái nào hơn cái nào), chúng ta có thể sử dụng mẫu câu sau:

Hỏi:

Which one is + tính từ ngắn so sánh hơn, ... or...?

Cái nào... hơn, ..hoy ... ?

Which one is more + tính từ dài so sánh hơn,... or...?

Cái nào... hơn, ... hay ... ?

Đáp:

I think... is.

Tôi nghĩ là....

Hay

I think... is + tính từ ngắn so sánh hơn.

I think... is more + tính từ dài so sánh hơn.

Tôi nghĩ là...hơn. _______________________

Ex: Which one is bigger, Ho Chi Minh City or Nha Trang City?  


I think Ho Chi Minh City isThành phố nào lớn hơn, Thành phố Hồ Chí Minh hay Thành phố Nha Trang?

Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

I think Ho Chi Minh City is bigger.

Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn.              

Which one is exciting, life in the city or life in the countryside?

Cái nào nào nhiệt hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở thôn quê?       

I think life in the city is.

Tôi nghĩ là cuộc sống ở thành phố.

I think life in the city is exciting.

Tôi nghĩ là cuộc sống ở thành phố náo nhiệt hơn.     

2. So sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn

Tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một vần, ví dụ như long, short, toll, high... Những tính từ/trạng từ có hai vần nhưng tận cùng bằng ,y, “er” "ow" cũng được xếp vào loại tính từ/trạng từ ngắn. Ví dụ như: happỵ (hạnh phúc, vui vẻ), clever (thông minh, lanh lợi), narrow (hẹp) ....

* Một số tính từ/trạng từ ngắn các em cần nhớ :

slim (thon thả), weak (yếu), strong (khỏe), thin (ốm), big (lớn), small (nhỏ), tall (cao), short (ngắn), long (dài), high (cao)..

Cách thành lộp tính từ so sánh hơn:

Để thành lập tính từ so sánh hơn, ta thêm er vào sau tính từ (tính từ ngắn).

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN-ER

... hơn

 

Ex: short (thấp) —> shorter (thấp hơn)

Tham is shorter. Thắm thì thấp hơn.

tall (cao) -> taller (cao hơn)

My brother is taller. Anh tôi cao hơn.

*  Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ/trạng từ ra làm đối tượng để so sánh.

S+ V + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN + than + N/Pronoun

...hơn...

tall (cao)                        -* taller (to hơn)

short (ngổn)                  —* shorter (ngắn hơn)

long (dài)                       —> longer (dài hơn)

high (cao)                      —» higher ("cao hơn)

3. So sánh hơn với tính từ/trạng từ dài

Tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng

*  Cấu trúc:______________________________________

S + V + MORE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI + THAN + N/Pronoun

... hơn...______________________________________________

Ex: I am not more intelligent than you are.

Tôi không có thông minh hơn bợn.

♦   Ngoại lệ:

Tính từ ngắn            Tính từ so sánh hơn

good/well —► . better bad         —*• worse

many/much —♦ more little       —► less

far                        —► farther/further

quiet                     —► quieter hoặc more quiet đều được

clever                   —► cleverer hoặc more clever đều được

narrow                 —► narrower hoặc more narrow đều được

simple                  -> simpler hoặc more simple đều được

Lưu ý: (farther dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, further dùng để nói về khoảng cách trừu tượng).

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

a)Where are you going for your summer holiday, Tom?Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?I'm going back to my hometown.Mình sẽ trở về quê nhà.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1.Nhìn, nghe và lặp lại. a)What are you going to do on your summer holiday? Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị.

Xem chi tiết
Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Xin chào. Tên mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc. Có nhiều tòa nhà lớn hiện đại và nó rất ồn ào.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từ. 2. Cách chia động từ ở dạng khẳng định. 3. Cách phát âm động từ “ed” (Verb-ed hay V-ed)

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới

Nhìn, nghe và iặp lại. 3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nhửng gì bạn đã làm

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu