Vocabulary - Từ vựng - Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới


Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 15

UNIT 15. WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?

(Em muốn trở thành gì trong tương lai?)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 

10. 

11. 

12.

13.

14.

15. 

16.

17. 

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. 

27.

28. 

29.

30.

>> Luyện tập từ vựng Unit 15 Tiếng Anh 5 mới


Bình chọn:
4.6 trên 136 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí