Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.1 trên 184 phiếu

a) What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì?I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.b) Where is it? Nó ở đâu?It's on an island in the middle of West Lake.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)  What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì?

I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.

b)  Where is it? Nó ở đâu?

It's on an island in the middle of West Lake.

Nó trên một hòn đảo ở giữa hồ Tây.

c)  What do you think of it? Bạn nghĩ nó thế nào?

It's more beautiful than I expected.

Nó đẹp hơn mình mong đợi.

d)  The pagoda is really beautiful. I enjoyed the visit very much.

Ngôi chùa thật đẹp. Mình thích chuyến viếng thăm rất nhiều.

That's great. I think I'll visit it one day.

Điều đó thật tuyệt, mình nghĩ mình sẽ thăm nó một ngày nào đó.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)   What do you think of Ha Long Bay?

Bạn nghĩ vịnh Hạ Long thế nào?

It's more attractive than I expected.

Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.

b)  What do you think of Dam Sen Park?

Bạn nghĩ công viên Đầm Sen thế nào?

It's more exciting than I expected.

Nó thú vị hơn tôi mong đợi.

c)  What do you think of Thu Le Zoo?

Bạn nghĩ vườn thú Thủ Lệ thế nào?

It's more interesting than I expected.

Nó hấp dẫn/thú vị hơn tôi mong đợi

d)   What do you think of Phu Quoc Island?

Bạn nghĩ đảo Phú Quốc thế nào?

It's more beautiful than I expected.

 Nó đẹp hơn tôi mong đợi.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn nghĩ gì về nơi nào đó.

Where did you go?                        Bạn đã đi đâu?

I went to.                                     Tôi đã đi đến...

What do you think of...? Bạn nghĩ... thế nào?

It's more... than I expected. / Nó hơn tôi mong đợi.

4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Click tại đây để nghe:

 


1. b Tom nghĩ Phú Quốc đẹp hơn cậu ấy mong đợi.

2. b Phong nghĩ Đám Sen thú vị hơn cậu ấy mong đợi.

3. a Tony nghĩ Nha Trang hấp dẫn hơn cậu ấy mong đợi.

Audio script

1. Linda: Where did you go last month, Tom?

Tom: I went to Phu Quoc.

Linda: Great! What do you think of it?

Tom: Well, it was more beautiful than I expected. I liked the seafood. It was delicious.

Linda: It sounds great. I want to visit Phu Quoc one day

2. Peter: Where were you last week, Phong?

Phong: I was in Ho Chi Minh City.

Peter: What did you do there?

Phong: I visited Ben Thanh Market and Dam Sen Park.

Peter: Oh, what did you think of Dam Sen Park?

Phong: It was more exciting than I expected.

3. Mai: What did you do last weekend, Tony?

Tony: I went to Nha Trang.

Mai: What do you think of it?

Tony: It's more attractive than I expected. The food is the people are friendly.

Mai: Great, i'll go to Nha Trang next year.

5. Read and complete ( Đọc và hoàn thành)

(1) Can Tho (2) exciting (3) delicious (4) friendly (5) agar

Tom: Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước?

Nam: Tôi đã đi Cần Thơ.

Tom: Bạn nghĩ nó thế nào?

Nam: Nó thú vị hơn tôi mong đợi. Thức ăn thì ngon và người dân thân thiện. Tôi đã có một thời gian thoải mái ở đây.

Tom: Bạn sẽ trở lại đó nữa phải không?

Nam: Vâng, tôi sẽ trở lại.

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

Tic-tac-toe (Trò chơi cờ ca rô)

What do you think of Tic-tac-toe?

Bạn nghĩ trò chơi cờ ca rô thế nào?

It's more attractive than I expected.

Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

tên tôi là Tom. Vào ngày hôm qua, tôi đã viếng chùa Trấn Quốc. Nó ở trên một hòn đảo ở giữa hồ Tây và nó không xa so với trung tâm Hà Nội. Tôi đã đến đó bằng xe đạp.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History?Nơi nào bạn muốn viếng, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Ex: What do you think of Dam Sen Park? Bạn nghĩ gì về công viên Đầm Sen? It's more exciting than I expected. Nó náo nhiệt hơn tôi mong đợi

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 19 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 19 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 19

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới

What are you reading, Quan? Bạn đang đọc gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc. Do you read books in your free time?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu