Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4 trên 66 phiếu

Câu mệnh lệnh là câu bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không "to", ở thể khẳng định có nghĩa là hãy làm điều gì đó phụ thuộc vào động từ mà người nói sử dụng.

NGỮ PHÁP

1. Câu mệnh lệnh (hay yêu cầu)

a)  Câu khẳng định

Câu mệnh lệnh là câu bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không "to", ở thể khẳng định có nghĩa là hãy làm điều gì đó phụ thuộc vào động từ mà người nói sử dụng.

Động từ (V) + tân ngữ (O)/bổ ngữ (C)/trạng ngữ (adv)!

Chú ý: O (tân ngữ) có thể theo sau một số động từ khi cần. Trong tiếng Anh có một số động từ không cần tân ngữ. Tùy vào ý nghĩa của câu mà chúng ta có thể sử dụng dấu (!) để sử dụng yêu cầu "nhẹ nhàng" hơn. Còn không dùng dấu (!) mang nghĩa ra lệnh với ngữ khí "rất mạnh".

Ex: Go. Hãy đi đi.

Come in. Hãy vào đi.

Sit down! Hãy ngồi xuống!

Close vour book! Hãy gấp sách của bạn lại

V                O

Open your book! Hãy mở sách của bạn ra!

V                O

b)  Câu phủ định

Còn ở thể phủ định có nghĩa là đừng làm điều gì đó phụ thuộc động từ mã người nói sử dụng.

Don’t + động từ (V) + tân ngữ (Q)/bổ ngữ (C)/trạng ngữ (adv)!

V  là động từ thường nên ta dùng trợ động từ do để chia ở thể phủ và thêm not vào sau trợ động từ là do not viết tắt là don’t.

Ex: Don't go. Đừng đi.

Don't ride your bike too fast! Đừng cưỡi xe đạp quá nhanh!

Don't climb the tree! Đừng leo cây!

LƯU Ý: Để câu mệnh lệnh hay yêu cầu có phần lịch sự hơn ta thêm "please" (xin, xin vui lòng) vào trước hoặc sau câu mệnh lệnh đó và dấu (!) vào cuối câu (có hoặc không có cũng được) nếu có thì nghĩa của câu mang tính lịch sự hơn.

Ex: Sit down, please. Vui lòng ngồi.

Sit down, please! Xin vui lòng ngồi xuốngị

Please open your book! Xin vui lòng mở sách của bạn ra!

Please don't open your book. Vui lòng đừng mở sách ra.

Don't go, please. Xin đừng đi.

2. Hỏi đáp lý do tôi không nên làm điều gì                                      

Khi muốn hỏi đáp lý do tôi không nên làm điều gì đó, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Why shouldn’t I + ...?

Tại sao tôi không nên...?

Because you may + ...

Bởi vì bạn có thể...

Ex: Why shouldn't I play with the knife?

Tại sao tôi không nên chơi với dao?

Because you may cut ỵourselt

Bởi vì bạn có thể bị đứt tay

3. Mở rộng: Cách dùng “may” may (có thể, biết)

a)  Cách thành lập “may”

1) Câu khẳng định

Chủ ngữ (V) + may + động từ (V bare-infi) +…


Ex:  He may speak English and Japanese.

Anh ta có thể nói tiếng Anh và tiếng Nhật.

2). Câu phủ định

Chủ ngữ (S) + may not + dộng từ V (bare-infi) +...

I may not speak French. Tôi không thể nói tiếng Pháp.

3)  Câu nghi vấn

 

May + chủ ngữ (S) + động từ (V bare-infi) +...?

Để trả lời cho câu hỏi trên, ta có thể dùng cấu trúc sau với 2 trường hợp:

*  Nếu có thể làm dược yêu cầu của người hỏi, ta dùng:

Yes, chủ ngữ (S) + may.

Còn nếu không thể làm được yêu cầu của người hỏi, ta dùng:

No, chủ ngữ (S) + may not.

Ex: May you speak French? Bạn có thể nói tiếng Pháp không?

Yes, I may. Vâng, tôi có thể nói được tiếng Pháp.

No, I may not. Không, tôi không thể nói được tiếng Pháp.

Câu hỏi Wh- với may:

Wh- + may + chủ ngữ (S) + động từ (V bare-infi) +...?

Ex: What may you do? Bạn có thể làm gì?

b)   Cách dùng “may”

1)  “may” có nghĩa là có thể, được dùng để xin phép một cách rất lịch sự, trang trọng.

Ex: May I go out? Cho tôi ra ngoài được không ạ?

May I use your pen to write a letter?

Tỏi có thể dùng viết của anh để viết thư được không ợ?

May I take this book? - Yes, you may.

Tôi có thể lấy quyển sách này không? - Vâng, bạn có thể.

2)  “may” được dùng để diễn đạt khả năng một hành động, sự việc có thể hoặc không thể xảy ra, khả năng này không chắc chắn lắm.

Ex: You can try calling her. She may go out.

Bạn có thể thử gọi điện thoại cho cô ta. Cô ấy có thể đi ra ngoài.

It may rain. Có lẽ trời mưa.

He admitted that the news might be true

Anh ta thừa nhận rằng tin tức đó có thể là sự thật.

3)  Dùng trong câu cảm thán may diễn tả một lời câu chúc.

Ex: May all your dreams come true!

Chúc cho tất cả ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!

Lưu ý:

-    maybe (có lẽ) là trạng từ chỉ mức độ chắc chắn.

Ex: Maybe I will go to the cinema tonight.

Có lẽ tối nay tôi sẽ đi xem phim.

-        may be là động từ khiếm khuyết may dùng với động từ to be

Ex: He looks unhappy. I don't think he is unhappy. He may be tired.

Anh ta trông không được vui. Tôi không nghĩ là anh ta đang buồn. Anh ta có thể đang mệt.

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 12: Don't ride your bike too fast!

Lesson 1 Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

a) What are you doing, Mary? Bạn đang làm gì vậy Mary?I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp.

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Look. What are these children doing, class?Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Don't play with matches! - Đừng chơi với những que diêm!OK, I won't. - Được rồi, tôi sẽ không.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

play badminton (chơi cầu lông), play chess (chơi cờ (đánh cờ) play hide-and-seek (trốn tìm chơi trốn tìm), play football (chơi bóng đá), play volleyball (chơi bóng chuyền), go swimming (đi bơi)

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từ. 2. Cách chia động từ ở dạng khẳng định. 3. Cách phát âm động từ “ed” (Verb-ed hay V-ed)

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới

Nhìn, nghe và iặp lại. 3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nhửng gì bạn đã làm

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu