Vocabulary - Từ vựng - Unit 12 SGK Tiếng Anh 5 mới


Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 12

UNIT 12. DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!

(Đừng đi xe đạp nhanh quá!)

1.

2.

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8. 

9.

10.

11. 

12. 

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. 

26..

27.

28.

29.

30.

>> Luyện tập từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 5 mới


Bình chọn:
4.5 trên 119 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí