Giải bài 7.21 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính một cách hợp lí.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính một cách hợp lí.

Câu a

5,3 - ( - 5,1) + ( - 5,3) + 4,9;

Phương pháp giải:

+) Chuyển phép trừ số thập phân thành phép cộng với số đối.

Lời giải chi tiết:

5,3 - (-5,1)+(-5,3) + 4,9;

\(\begin{array}{l} = \left[ {5,3 + \left( { - 5,3} \right)} \right] + \left( {5,1 + 4,9} \right)\\ = 0 + 10 = 10\end{array}\)

Câu b

(2,7 - 51,4) - (48,6 - 7,3)

Phương pháp giải:

Bỏ dấu ngoặc, nhóm các số với nhau để được số nguyên.

Lời giải chi tiết:

(2,7 - 51,4) - (48,6 - 7,3)

\(\begin{array}{l} = 2,7 - 51,4 - 48,6 + 7,3\\ = \left( {2,7 + 7,3} \right) - \left( {51,4 + 48,6} \right)\\ = 10 - 100 =  - 90\end{array}\)

Câu c

2,5. (-0,124) + 10, 124 . 2,5

Phương pháp giải:

Đặt 2,5 ra ngoài.

Lời giải chi tiết:

2,5. (-0,124) + 10, 124 . 2,5

=2,5.(-0,124+10,124)

=2,5.10=25

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 41