Giải bài 4 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một hình chữ nhật có chiều dài là \(\frac{{17}}{4}\)m còn chiều rộng là \(\frac{7}{2}\)m thì có điện tích bao nhiêu mét vuông? Một chữ nhật khác có cùng diện tích như hình chữ nhật đã nêu nhưng chiều dài là \(\frac{{11}}{2}\)m thì có chu vi bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính diện tích hình chữ nhật thứ nhất

Bước 2: Tính chiều rộng của hình chữ nhật thứ hai.

Bước 3: Tính chu vi của hình chữ nhật thứ hai

Lời giải chi tiết

Diện tích hình chữ nhật thứ nhất là:

\(\frac{{17}}{4}.\frac{7}{2} = \frac{{119}}{8}\;\left( {{m^2}} \right)\)

Chiều rộng của hình chữ nhật thứ hai là:

\(\frac{{119}}{8}\;:\frac{{11}}{2} = \frac{{119}}{{44}}\left( m \right)\)

Chu vi của hình chữ nhật thứ hai là:

\(\;2.\left( {\frac{{119}}{{44}} + \frac{{11}}{2}} \right) = \frac{{361}}{{22}}\left( m \right)\)

Vậy chu vi của hình chữ nhật khác đó là \(\frac{{361}}{{22}}m\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu