Giải Bài 3.55 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a - b:

a) lớn hơn cả a và b;

b) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b?

Trong mỗi trường hợp, hãy cho ví dụ minh hoạ bằng số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chọn b < 0  và a >2b

b) Chọn b < 0 và a < 2b

Lời giải chi tiết

a) Ví dụ a = 3 và b = - 6 thì hiệu a - b = 3 – (-6) = 9 lớn hơn cả a và b.

b) Ví dụ a = -7 và b = -1 thì hiệu a - b = -7 – (-1) = -5 lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương III


Hỏi bài