Giải Bài 3.54 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức P = (-35). x - (-15) - 37 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15;         b) x = -37.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của x vào biểu thức P rồi tính.

Lời giải chi tiết

a) Với x = 15 thì:

P = (-35).x - (-15).37 = (-35).15 - (-15).37

   = (-35).15 + 15.37 = 2.15 = 30.

b) Với x = -37 thì:

P = (-35).(-37) - (-15).37 = 35.37 + 15.37

   = 37.(15 + 35) = 37.50 = 1850.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương III


Hỏi bài