Giải Bài 3.51 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

a > 0;            b < 0;          c \( \ge \)1:                d\( \le \)2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

• Các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, ... gọi là các số nguyên dương.

• Các số -1, -2, -3, ... gọi là các số nguyên âm.

Lời giải chi tiết

Các số dương là : a, c

Các số âm là: b, d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương III


Hỏi bài