Bài 3.48 trang 181 SBT giải tích 12


Giải bài 3.48 trang 181 sách bài tập giải tích 12. Hãy chỉ ra các kết quả đúng trong các kết quả sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy chỉ ra các kết quả đúng trong các kết quả sau:

LG a

\(\displaystyle  \int\limits_0^1 {{x^n}{{(1 - x)}^m}dx} \)\(\displaystyle   = \int\limits_0^1 {{x^m}{{(1 - x)}^n}dx} ;m,n \in {N^*}\)

Phương pháp giải:

Xét tính đúng sai của từng đáp án, sử dụng phương pháp đổi biến tìm nguyên hàm.

Giải chi tiết:

Đúng vì trong tích phân  \(\displaystyle  \int\limits_0^1 {{x^n}{{(1 - x)}^m}dx} \), nếu đặt \(\displaystyle  t = 1 - x\) thì \(\displaystyle  dx =  - dt\)

\(\displaystyle   \Rightarrow \int\limits_0^1 {{x^n}{{(1 - x)}^m}dx} \) \(\displaystyle   = \int\limits_1^0 {{{\left( {1 - t} \right)}^n}.{t^m}.\left( { - dt} \right)} \) \(\displaystyle   = \int\limits_0^1 {{t^m}.{{\left( {1 - t} \right)}^n}dt} \) \(\displaystyle   = \int\limits_0^1 {{x^m}.{{\left( {1 - x} \right)}^n}dt} \)

LG b

\(\displaystyle  \int\limits_{ - 1}^1 {\frac{{{t^2}}}{{{e^t} + 1}}} dt = \int\limits_0^1 {{t^2}dt} \)

Phương pháp giải:

Xét tính đúng sai của từng đáp án, sử dụng phương pháp đổi biến tìm nguyên hàm.

Giải chi tiết:

Ta có: \(\displaystyle  \int\limits_{ - 1}^1 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^t} + 1}}}  = \int\limits_{ - 1}^0 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^t} + 1}}}  + \int\limits_0^1 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^t} + 1}}} \)  (*)

Dùng phương pháp đổi biến \(\displaystyle  t =  - x\) đối với tích phân \(\displaystyle  \int\limits_{ - 1}^0 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^t} + 1}}} \), ta được:

\(\displaystyle  \int\limits_{ - 1}^0 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^t} + 1}}}  = \int\limits_0^1 {\frac{{{x^2}dx}}{{{e^{ - x}} + 1}} = \int\limits_0^1 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^{ - t}} + 1}}} } \)\(\displaystyle   = \int\limits_0^1 {\frac{{{t^2}{e^t}}}{{1 + {e^t}}}dt} \)

Thay vào (*) ta có: \(\displaystyle  \int\limits_{ - 1}^1 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^t} + 1}}} \)\(\displaystyle   = \int\limits_0^1 {\frac{{{t^2}{e^t}}}{{1 + {e^t}}}dt}  + \int\limits_0^1 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^t} + 1}}} \) \(\displaystyle   = \int\limits_0^1 {\frac{{{t^2}{e^t} + {t^2}}}{{{e^t} + 1}}dt} \) \(\displaystyle   = \int\limits_0^1 {\frac{{{t^2}\left( {{e^t} + 1} \right)}}{{{e^t} + 1}}dt}  = \int\limits_0^1 {{t^2}dt} \)

Vậy \(\displaystyle  \int\limits_{ - 1}^1 {\frac{{{t^2}dt}}{{{e^t} + 1}}}  = \int\limits_0^1 {{t^2}dt} \).

LG c

\(\displaystyle  \int\limits_0^1 {{{\sin }^3}x\cos xdx = } \int\limits_0^1 {{t^3}} dt\)

Phương pháp giải:

Xét tính đúng sai của từng đáp án, sử dụng phương pháp đổi biến tìm nguyên hàm.

Giải chi tiết:

Sai.

Đặt \(\displaystyle  \sin x = t \Rightarrow \cos xdx = dt\)

\(\displaystyle   \Rightarrow \int\limits_0^1 {{{\sin }^3}s\cos xdx} \) \(\displaystyle   = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{t^3}dt}  \ne \int\limits_0^1 {{t^3}dt} \)

Vậy c sai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.