Bài 2.52 trang 86 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 2.40 trang 81 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho A và B là hai biến cố độc lập với P(A)=0,6; P(B)=0,3...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(A\) và \(B\) là hai biến cố độc lập với \(P(A) = 0,6\); \(P(B) = 0,3\). Tính

LG a

\(P\left( {A \cup B} \right)\);

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất với hai biến cố \(A\) và \(B\) bất kì cùng liên quan đến phép thử thì \(P\left( {A \cup B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right) \)

\(- P\left( {A \cap B} \right)\)

Sử dụng tính chất biến cố \(A\) và \(B\) độc lập khi và chỉ khi \(P(A\cap B)=P(A.B)=P(A).P(B)\)

Lời giải chi tiết:

\(P\left( {A \cup B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right) - P\left( {AB} \right)\)

\(= P\left( A \right) + P\left( B \right) - P\left( A \right)P\left( B \right)\)

\(= 0,6 + 0,3 - 0,18 = 0,72\).

LG b

\(P\left( {\overline A  \cup \overline B } \right)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất \(P(\overline{A\cap B})=P(\overline{A}\cup \overline{B})\)

Sử dụng tính chất biến cố \(A\) và \(B\) độc lập khi và chỉ khi \(P(A\cap B)=P(A.B)=P(A).P(B)\)

Sử dụng hệ quả: Với mọi biến cố \(A\) ta có \(P(\overline{A})=1-P(A)\).

Lời giải chi tiết:

\( P(\overline{A}\cup \overline{B})= P(\overline{A\cap B})\)

\(=1- P(A\cap B)=1-P(A)P(B)\)

\(=1-0,3.0,6=0,82\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Xác suất của biến cố

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài