Bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 46 SBT Hóa học 10


Giải bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. 19.1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 19.1.

Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử?

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trao đổi

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết phân loại phản ứng hóa học. Tại đây. 

Lời giải chi tiết:

A. Sai vì có \(CaO + C{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CaC{O_3}\) không phải phản ứng oxi hóa - khử

B. Sai vì có \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CuO + {H_2}O\) không phải phản ứng oxi hóa - khử

C. Đúng

D. Sai vì trong phản ứng trao đổi luôn không có sự thay đổi số oxi hóa

=> Chọn C

Câu 19.2.

Loại phản ứng hóa học nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa - khử?

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trung hòa

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết phân loại phản ứng hóa học. Tại đây.

Lời giải chi tiết:

A. Sai vì có \(Ca + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}Ca{O}\) là phản ứng oxi hóa - khử

B. Sai vì có \(2KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2}\) là phản ứng oxi hóa - khử

C. Sai vì phản ứng thế luôn là phản ứng oxi hóa khử

D. Đúng vì phản ứng trung hòa là phản ứng trao đổi, luôn luôn không có sự thay đổi số oxi hóa

=> Chọn D

Câu 19.3.

 Cho các phản ứng sau :

Dãy nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử ?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (3), (4), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6), (8).

D. (4), (5), (6), (7), (8).

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố

Lời giải chi tiết:

Các phản ứng oxi hóa - khử là: (2), (3), (4), (6), (8)

=> Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài