Bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 46 SBT Hóa học 10


Giải bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. 19.1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 19.1.

Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử?

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trao đổi

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết phân loại phản ứng hóa học. Tại đây. 

Lời giải chi tiết:

A. Sai vì có \(CaO + C{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CaC{O_3}\) không phải phản ứng oxi hóa - khử

B. Sai vì có \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\xrightarrow{{{t^o}}}CuO + {H_2}O\) không phải phản ứng oxi hóa - khử

C. Đúng

D. Sai vì trong phản ứng trao đổi luôn không có sự thay đổi số oxi hóa

=> Chọn C

Quảng cáo
decumar

Câu 19.2.

Loại phản ứng hóa học nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa - khử?

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trung hòa

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết phân loại phản ứng hóa học. Tại đây.

Lời giải chi tiết:

A. Sai vì có \(Ca + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}Ca{O}\) là phản ứng oxi hóa - khử

B. Sai vì có \(2KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2}\) là phản ứng oxi hóa - khử

C. Sai vì phản ứng thế luôn là phản ứng oxi hóa khử

D. Đúng vì phản ứng trung hòa là phản ứng trao đổi, luôn luôn không có sự thay đổi số oxi hóa

=> Chọn D

Câu 19.3.

 Cho các phản ứng sau :

Dãy nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử ?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (2), (3), (4), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6), (8).

D. (4), (5), (6), (7), (8).

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố

Lời giải chi tiết:

Các phản ứng oxi hóa - khử là: (2), (3), (4), (6), (8)

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 47 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 47 sách bài tập Hóa học 10. 19.4. Phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử trong cùng một phân tử gọi là phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử.

 • Bài 19.7, 19.8, 19.9 trang 47 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.7, 19.8, 19.9 trang 47 sách bài tập Hóa học 10. Trong phản ứng : Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng.

 • Bài 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.10 trang 48 sách bài tập Hóa học 10. Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng.

 • Bài 19.11 trang 49 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.11 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5.

 • Bài 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.12 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.