Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bình chọn:
4.3 trên 49 phiếu
Bài 3.1 trang 8 SBT Hóa học 10 Bài 3.1 trang 8 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.1 trang 8 sách bài tập Hóa học 10. Liti trong tự nhiên có hai đồng vị

Xem chi tiết
Bài 3.2 trang 8 SBT Hóa học 10 Bài 3.2 trang 8 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.2 trang 8 sách bài tập Hóa học 10. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem chi tiết
Bài 3.3 trang 8 SBT Hóa học 10 Bài 3.3 trang 8 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.3 trang 8 SBT Hóa học 10. Một kim loại M có số khối bằng 55. Tổng số các hạt cơ bản trong ion M2+ là 79.

Xem chi tiết
Bài 3.4 trang 8 SBT Hóa học 10 Bài 3.4 trang 8 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.4 trang 8 sách bài tập Hóa học 10. Dưới đây là thành phần phần trăm của các đồng vị thuộc hai nguyên tố

Xem chi tiết
Bài 3.5 trang 9 SBT Hóa học 10 Bài 3.5 trang 9 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.5 trang 9 sách bài tập Hóa học 10. a) Khối lượng mol nguyên tử là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3.6 trang 9 SBT Hóa học 10 Bài 3.6 trang 9 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.6 trang 9 sách bài tập Hóa học 10. Khi điện phân 75,97 gam NaCl (muối ăn tinh khiết) nóng chảy người ta thu được 29,89 gam Na. Hãy xác định nguyên tử khối của clo (cho biết nguyên tử khối của natri bằng 22,99)

Xem chi tiết
Bài 3.7 trang 9 SBT Hóa học 10 Bài 3.7 trang 9 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.7 trang 9 sách bài tập Hóa học 10. Liti có 2 đồng vị.Hãy viết công thức của các loại phân tử liti clorua khác nhau.

Xem chi tiết
Bài 3.8 trang 9 SBT Hóa học 10 Bài 3.8 trang 9 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.8 trang 9 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng sô hạt không mang điện là 42.

Xem chi tiết
Bài 3.9 trang 9 SBT Hóa học 10 Bài 3.9 trang 9 SBT Hóa học 10

Giải bài 3.9 trang 9 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 34.

Xem chi tiết


Gửi bài