Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 24.1, 24.2 trang 56 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.1, 24.2 trang 56 sách bài tập Hóa học 10. 24.1. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 24.3 trang 57 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.3 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ở cột II để ghép với nửa sơ đồ phản ứng ở cột I cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 24.4 trang 57 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.4 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Số oxi hóa của clo trong HClO4 là

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 57 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.5 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến đổi sau (ghi đầy đủ điều kiện phản ứng):

Xem lời giải

Bài 24.6 trang 57 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.6 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất clorua vôi từ đá vôi và muối ăn.

Xem lời giải

Bài 24.7 trang 57 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.7 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Tại sao có thể dùng bình thép đựng khí clo khô mà không được dùng bình thép đựng khí clo ẩm?

Xem lời giải

Bài 24.8 trang 58 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.8 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Đưa một bình cầu đựng 250 gam nước clo ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có 0,112 lít (đktc) khí được giải phóng.

Xem lời giải

Bài 24.9 trang 58 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.9 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí Cl2 sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A.

Xem lời giải

Bài 24.10 trang 58 SBT Hóa học 10

Giải bài 24.10 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất : NaCl, KMnO4, NaOH, H2O), dung dịch (H2SO4) đặc.

Xem lời giải