Bài 24.9 trang 58 SBT Hóa học 10


Giải bài 24.9 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí Cl2 sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A.

Đề bài

Cho 17,4 gam \(MnO_2\) tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí Cl2 sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A. Hỏi dung dịch A có chứa những chất tan nào? Tính nồng độ % của từng chất tan đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

            \(Cl_2\) + 2NaOH --> NaCl + NaClO + \(H_2O\) 
Trước pứ:0,2    0,729 
Trong pứ :0,2 ---> 0,4 -----------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Sau pứ    : 0 -----> 0,329 -------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 

=> Dung dịch sau phản ứng gồm NaOH dư, NaCl, NaClO.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\\
C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO + {H_2}O
\end{array}\)

\({n_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = \dfrac{{17,4}}{{87}} = 0,2\,mol\)

\(C{\% _{NaOH}} = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}} \times 100\%  \Rightarrow {m_{NaOH}} = \dfrac{{C\% .{m_{{\text{dd}}}}}}{{100\% }} = \dfrac{{20.145,8}}{{100}} = 29,16\left( g \right)\)

\( \Rightarrow {n_{NaOH}} = \dfrac{{{m_{NaOH}}}}{{{M_{NaOH}}}} = \dfrac{{29,16}}{{40}} = 0,729\left( {mol} \right)\)

               \(Cl_2\) + 2NaOH --> NaCl + NaClO + \(H_2O\) 
Trước pứ:0,2       0,729 
Trong pứ :0,2 ---> 0,4 -----------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Sau pứ   : 0 -----> 0,329 -------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Số mol các chất sau phản ứng
\(n_{NaOH}\) = 0,329 mol => \(m_{NaOH}\) = 13,16 g
\(n_{NaCl}\) = 0,2 mol => \(m_{NaCl}\) = 11,7 g
\(n_{NaClO}\)= 0,2 mol => \(m_{NaClO}\) = 14,9 g
Vậy chứa các chất sau NaOH dư , NaCl , NaClO 

\({m_{C{l_2}}} = 71.0,2 = 14,2\left( g \right) \Rightarrow {m_{{\text{dd}}saupu}} = {m_{C{l_2}}} + {m_{{\text{dd}}NaOH}} = 14,2 + 145,8 = 160\left( g \right)\)

C% NaOH = mct / mdd x 100% = 13,16 / 160 x 100% = 8,23 % 

C% NaCl = mct / mdd x 100% = 11,7 / 160 x 100% = 7,31 % 

C% NaClO = mct / mdd x 100% = 14,9 / 160 x 100% = 9,31 %

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài