Bài 24.9 trang 58 SBT Hóa học 10


Đề bài

Cho 17,4 gam \(MnO_2\) tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí Cl2 sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A. Hỏi dung dịch A có chứa những chất tan nào? Tính nồng độ % của từng chất tan đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

            \(Cl_2\) + 2NaOH --> NaCl + NaClO + \(H_2O\) 
Trước pứ:0,2    0,729 
Trong pứ :0,2 ---> 0,4 -----------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Sau pứ    : 0 -----> 0,329 -------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 

=> Dung dịch sau phản ứng gồm NaOH dư, NaCl, NaClO.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\\
C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO + {H_2}O
\end{array}\)

\({n_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = \dfrac{{17,4}}{{87}} = 0,2\,mol\)

\(C{\% _{NaOH}} = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}} \times 100\%  \Rightarrow {m_{NaOH}} = \dfrac{{C\% .{m_{{\text{dd}}}}}}{{100\% }} = \dfrac{{20.145,8}}{{100}} = 29,16\left( g \right)\)

\( \Rightarrow {n_{NaOH}} = \dfrac{{{m_{NaOH}}}}{{{M_{NaOH}}}} = \dfrac{{29,16}}{{40}} = 0,729\left( {mol} \right)\)

               \(Cl_2\) + 2NaOH --> NaCl + NaClO + \(H_2O\) 
Trước pứ:0,2       0,729 
Trong pứ :0,2 ---> 0,4 -----------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Sau pứ   : 0 -----> 0,329 -------> 0,2 ------> 0,2 (mol) 
Số mol các chất sau phản ứng
\(n_{NaOH}\) = 0,329 mol => \(m_{NaOH}\) = 13,16 g
\(n_{NaCl}\) = 0,2 mol => \(m_{NaCl}\) = 11,7 g
\(n_{NaClO}\)= 0,2 mol => \(m_{NaClO}\) = 14,9 g
Vậy chứa các chất sau NaOH dư , NaCl , NaClO 

\({m_{C{l_2}}} = 71.0,2 = 14,2\left( g \right) \Rightarrow {m_{{\text{dd}}saupu}} = {m_{C{l_2}}} + {m_{{\text{dd}}NaOH}} = 14,2 + 145,8 = 160\left( g \right)\)

C% NaOH = mct / mdd x 100% = 13,16 / 160 x 100% = 8,23 % 

C% NaCl = mct / mdd x 100% = 11,7 / 160 x 100% = 7,31 % 

C% NaClO = mct / mdd x 100% = 14,9 / 160 x 100% = 9,31 %

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 24.10 trang 58 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.10 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất : NaCl, KMnO4, NaOH, H2O), dung dịch (H2SO4) đặc.

 • Bài 24.8 trang 58 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.8 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Đưa một bình cầu đựng 250 gam nước clo ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có 0,112 lít (đktc) khí được giải phóng.

 • Bài 24.7 trang 57 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.7 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Tại sao có thể dùng bình thép đựng khí clo khô mà không được dùng bình thép đựng khí clo ẩm?

 • Bài 24.6 trang 57 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.6 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất clorua vôi từ đá vôi và muối ăn.

 • Bài 24.5 trang 57 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.5 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến đổi sau (ghi đầy đủ điều kiện phản ứng):

 • Bài 24.4 trang 57 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.4 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Số oxi hóa của clo trong HClO4 là

 • Bài 24.3 trang 57 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.3 trang 57 sách bài tập Hóa học 10. Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ở cột II để ghép với nửa sơ đồ phản ứng ở cột I cho phù hợp.

 • Bài 24.1, 24.2 trang 56 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.1, 24.2 trang 56 sách bài tập Hóa học 10. 24.1. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.