Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 trang 85 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 trang 85 sách bài tập Hóa học 10. Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi :

Xem lời giải

Bài 39.6 trang 86 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.6 trang 86 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch (H_4SO_4) 4M ở nhiệt độ thường (25°C). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không thay đổi ?

Xem lời giải

Bài 39.7 trang 87 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.7 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Cho các phản ứng hoá học : a) Hãy so sánh các đặc điểm của hai phản ứng hoá học trên.

Xem lời giải

Bài 39.8 trang 87 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.8 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự biến đổi tốc độ phản ứng thuận theo thời gian ?

Xem lời giải

Bài 39.9 trang 87 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.9 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Vì sao không nên để than đá hay giẻ lau máy đã qua sử dụng thành một đống lớn ?

Xem lời giải

Bài 39.10 trang 87 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.10 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C.

Xem lời giải

Bài 39.11 trang 88 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.11 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II) hiđrocacbonat và sắt (II) hiđroxit.

Xem lời giải

Bài 39.12 trang 88 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.12 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Gần đây, khi thám hiểm Nam Cực, các nhà khoa học đã tìm thấy những đồ hộp do các đoàn thám hiểm trước để lại.

Xem lời giải

Bài 39.13 trang 88 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.13 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy.

Xem lời giải

Bài 39.14 trang 88 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.14 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?

Xem lời giải

Bài 39.15 trang 88 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.15 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?

Xem lời giải

Bài 39.16 trang 88 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.16 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Cho phản ứng : Nồng độ ban đầu của (O_2) là 0,24 mol/lít, sau 5 giây, nồng độ của (O_2) còn là 0,O_2 mol/lít.

Xem lời giải

Bài 39.17 trang 88 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.17 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac : Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau :

Xem lời giải