Bài 19: Luyện tập phản ứng oxi hóa - khử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 46 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. 19.1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử?

Xem lời giải

Bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 47 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 47 sách bài tập Hóa học 10. 19.4. Phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử trong cùng một phân tử gọi là phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử.

Xem lời giải

Bài 19.7, 19.8, 19.9 trang 47 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.7, 19.8, 19.9 trang 47 sách bài tập Hóa học 10. Trong phản ứng : Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng.

Xem lời giải

Bài 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.10 trang 48 sách bài tập Hóa học 10. Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng.

Xem lời giải

Bài 19.11 trang 49 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.11 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5.

Xem lời giải

Bài 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.12 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

Xem lời giải

Bài 19.13 trang 49 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.13 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Cho 2,6 gam bột kẽm vào 100 ml dung dịch CuCl2 0,75M. Lắc kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc.

Xem lời giải

Bài 19.14 trang 49 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.14 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4,8 gam magie và 8,1 gam nhôm tạo ra 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của 2 kim loại.

Xem lời giải

Bài 19.15 trang 49 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.15 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Một dung dịch X có chứa 46,5 gam hỗn hợp NaCl, MgCl2, ZnCl2 phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3, thu được 114,8 gam kết tủa và dung dịch Y.

Xem lời giải