Bài 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10


Giải bài 19.12 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

Đề bài

Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch \(AgNO_3\) 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(n_{AgNO_3}=0,1×0,1=0,01\) (mol)

\(\begin{array}{l}
Zn\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2AgN{O_3} \to Zn{(N{O_3})_2} + 2{\rm{A}}g \downarrow \\
0,005\,\,mol\, \leftarrow \,\,\,\,0,01\,mol \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,01\,mol\\
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

\(n_{AgNO_3}=0,1×0,1=0,01\) (mol)

\(\begin{array}{l}
Zn\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2AgN{O_3} \to Zn{(N{O_3})_2} + 2{\rm{A}}g \downarrow \\
0,005\,\,mol\, \leftarrow \,\,\,\,0,01\,mol \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,01\,mol\\
{m_{Ag}} = 108.0,01 = 1,08\left( g \right)\\
{m_{Zn}} = 65.0,005 = 0,325\left( g \right)
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài