Bài 38: Cân bằng hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 38.1 trang 82 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.1 trang 82 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết những cặp yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên ?

Xem lời giải

Bài 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 trang 82 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 trang 82 sách bài tập Hóa học 10. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau :

Xem lời giải

Bài 38.6 trang 83 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.6 trang 83 sách bài tập Hóa học 10. Từ thế kỉ XIX, người ta đã nhận ra rằng trong thành phần khí lò cao (lò luyện gang) vẫn còn khí cacbon monoxit (CO).

Xem lời giải

Bài 38.7 trang 83 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.7 trang 83 sách bài tập Hóa học 10. Cho phương trình hoá học :

Xem lời giải

Bài 38.8 trang 83 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.8 trang 83 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng hoá học sau đã đạt trạng thái cân bằng :

Xem lời giải

Bài 38.9 trang 84 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.9 trang 84 sách bài tập Hóa học 10. Clo tác dụng với nước một phần nhỏ theo PTHH sau :

Xem lời giải

Bài 38.10 trang 84 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.10 trang 84 sách bài tập Hóa học 10. Sản xuất vôi trong công nghiệp và thủ công nghiệp đều dựa trên phản ứng hoá học :

Xem lời giải

Bài 38.11 trang 84 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.11 trang 84 sách bài tập Hóa học 10. Một phản ứng hoá học có dạng :

Xem lời giải

Bài 38.12 trang 84 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.12 trang 84 sách bài tập Hóa học 10. Khi giảm áp suất của hệ, cân bằng nào bị chuyển dịch theo chiều nghịch ?

Xem lời giải

Bài 38.13 trang 85 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.13 trang 85 sách bài tập Hóa học 10. Những tác động nào sau đây có ảnh hưởng đến nồng độ của Cl2 ? Giải thích lí do.

Xem lời giải

Bài 38.14 trang 85 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.14 trang 85 sách bài tập Hóa học 10. Xét các hệ cân bằng trong bình kín :

Xem lời giải