Bài 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 trang 82 SBT Hóa học 10


Giải bài 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 trang 82 sách bài tập Hóa học 10. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 38.2.

Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau :

 

Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn, nếu

A.giảm áp suất chung của hệ.

B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro

C. tăng nhiệt độ của hệ.

D. tăng áp suất chung của hệ.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về cân bằng hóa học. Tại đây

Lời giải chi tiết:

A. Sai vì khi giảm áp suất cân bằng chuyển dịch về bên có tổng hệ số lớn hơn, bên nghịch

B. Sai vì cân bằng chuyển dịch về bên nghịch khi giảm nồng độ chất tham gia

C. Sai vì phản ứng thuận tỏa nhiệt

D. Đúng

=> Chọn D

Câu 38.3.

Trong công nghiệp, để điều chế khí than ướt, người ta thổi hơi nước qua than đá đang nóng đỏ. Phản ứng hoá học xảy ra như sau:

\(C  (r) + {H_2}O\left( k \right)\overset {} \leftrightarrows CO\left( k \right) + {H_2}\left( k \right){\text{         }}\Delta {\text{H  >  0}}\)

Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Tăng áp suất chung của hệ làm cân bằng không thay đổi.

B. Tăng nhiệt độ của hệ làm cân bằng chuyển sang chiều thuận.

C. Dùng chất xúc tác làm cân bằng chuyển sang chiều thuận.

D. Tăng nồng độ hiđro làm cân bằng chuyển sang chiều thuận.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về cân bằng hóa học. Tại đây

Lời giải chi tiết:

A. Sai vì tổng hệ số 2 vế khác nhau nên áp suất ảnh hưởng đến cân bằng

B. Đúng vì phản ứng thuận thu nhiệt

C. Sai vì xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng, không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng

D. Sai vì tăng nồng độ hidro cân bằng chuyển dịch chiều nghịch

=> Chọn B

Câu 38.4.

Câu nào sau đây đúng ?

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hoá học

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại,

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hoá học.

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở 2 vế của phương trìnl phản ứng phải bằng nhau.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về cân bằng hóa học. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hoá học.

=> Chọn C

Câu 38.5.

Khi tăng áp suất không ảnh hưởng tới cân bằng của phản ứng nào sau đây ?

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về cân bằng hóa học. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Áp suất không ảnh hưởng đến cân  bằng hóa học có tổng hệ số chất khí hai vế bằng nhau

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 38: Cân bằng hóa học

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài