Bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
Bài 17.1, 17.2 , 17.3, 17.4, 17.5 trang 40 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.1, 17.2 , 17.3, 17.4, 17.5 trang 40 sách bài tập Hóa học 10. 17.2. Dấu hiệu nào sau đây dùng để nhận biết phản ứng oxi hóa -khử?

Xem lời giải

Bài 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 trang 41 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 trang 41 sách bài tập Hóa học 10. 17.6.Cho sơ đồ phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 17.11, 17.12, 17.13 trang 42 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.11, 17.12, 17.13 trang 42 sách bài tập Hóa học 10. Cho dung dịch X chứa (KMnO_4) và (H_2SO_4) (loãng) lần lượt vào các dung dịch : (FeCl_2, FeSO_4, CuSO_4, MgSO_4, H_2S, HCl) (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Xem lời giải

Bài 17.14 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.14 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử nitơ trong chất nào sau đây có hóa trị và số oxi hóa cùng trị số?

Xem lời giải

Bài 17.15 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.15 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Cho các quá trình chuyển đổi sau đây:

Xem lời giải

Bài 17.16 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.16 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Nêu một số quá trình oxi hoá - khử thường gặp trong đời sống hằng ngày..

Xem lời giải

Bài 17.17 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.17 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

Xem lời giải

Bài 17.18 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.18 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí (SO_2) vào dung dịch (H_2S) và dung dịch nước clo.

Xem lời giải

Bài 17.19 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.19 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Lập PTHH của các phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

Xem lời giải