Bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 trang 60 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. 26.1. Cho phản ứng : SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2X

Xem lời giải

Bài 26.6 trang 61 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.6 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Vì sao người ta có thể điều chế (Cl2, Br2, I2) bằng cách cho hỗn hợp dung dịch (H2SO4) đặc

Xem lời giải

Bài 26.7 trang 61 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.7 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Bằng phương pháp hoá học nào có thể a)Xác định được có khí clo lẫn trong khí hiđro clorua?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 26.8 trang 61 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.8 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Có 4 lọ không có nhãn đựng riêng biệt các muối : KF, KCl, KBr, KI.

Xem lời giải

Bài 26.9 trang 61 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.9 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Tính khối lượng muối NaCl và muối NaI cần thiết để có 10 tấn muối ăn chứa 2,5% NaI.

Xem lời giải

Bài 26.10 trang 61 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.10 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Cho các chất sau : KCl, CaCl2, MnO2, dung dịch H2SO4) đặc.

Xem lời giải

Bài 26.11 trang 61 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.11 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Dựa vào cấu tạo, hãy giải thích vì sao tính oxi hoá của ion hipoclorit (ClO^-) mạnh hơn ion clorat (ClO_3^-).

Xem lời giải

Bài 26.12 trang 62 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.12 trang 62 sách bài tập Hóa học 10. Khi đun nóng muối kaliclorat, không có xúc tác, thì muối này bị phân huỷ đồng thời theo 2 phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 26.13 trang 62 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.13 trang 62 sách bài tập Hóa học 10. Iot có lẫn các tạp chất là clo, brom và nước.

Xem lời giải

Bài 26.14 trang 62 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.14 trang 62 sách bài tập Hóa học 10. Người ta có thể điều chế (I_2) bằng các cách sau:

Xem lời giải

Bài 26.15 trang 62 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.15 trang 62 sách bài tập Hóa học 10. Vì sao người ta có thể điều chế hiđro clorua (HCl), hiđro florua (HF) bằng cách cho dung dịch (H2SO4) đặc tác dụng với muối clorua hoặc florua,

Xem lời giải

Bài 26.16 trang 62 SBT Hóa học 10

Giải bài 26.16 trang 62 sách bài tập Hóa học 10. Có 4 bình không có nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: (NaCl, NaNO_3, BaCl_2, Ba(NO_3)_2).

Xem lời giải