Bài 26.12 trang 62 SBT Hóa học 10


Đề bài

Khi đun nóng muối kaliclorat, không có xúc tác, thì muối này bị phân huỷ đồng thời theo 2 phản ứng sau :

\(2KClO_3 → 2KCl + 3O_2\)   (a)

\(4KClO_3 → 3KClO_4 + KCl\)   (b)

Cho biết khi phân huỷ hoàn toàn 73,5 gam \(KClO_3\) thì thu được 33,57 gam KCl. Hãy tính bao nhiêu % kali clorat bị phân huỷ theo (a); bao nhiêu % bị phân huỷ theo (b).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi x là số mol \(KClO_3\) bị phân huỷ theo (a).

Gọi y là số mol \(KClO_3\)  bị phân huỷ theo (b).

Giải hệ phương trình: \(\begin{array}{l}
x + y = \dfrac{{73,5}}{{122,5}} = 0,6\,\,\,\,(1)\\
x + \dfrac{y}{4} = \dfrac{{33,5}}{{74,5}} = 0,45\,\,\,\,\,(2)
\end{array}\)

Tính phần trăm \(KClO_3\) phân hủy theo (a) và (b)

Lời giải chi tiết

Gọi x là số mol \(KClO_3\) bị phân huỷ theo (a).

Gọi y là số mol \(KClO_3\)  bị phân huỷ theo (b).

\(2KClO_3 → 2KCl +3O_2\)

x mol               x mol

\(4KClO_3 → 3KClO_4 + KCl\)  

y mol                               y/4 mol

Ta có :  

\(\begin{array}{l}
x + y = \dfrac{{73,5}}{{122,5}} = 0,6\,\,\,\,(1)\\
x + \dfrac{y}{4} = \dfrac{{33,5}}{{74,5}} = 0,45\,\,\,\,\,(2)
\end{array}\)

Từ (1) và (2) , giải ra:

x = 0,4 → phần trăm \(KClO_3\) bị phân hủy theo (a) là:  \(\dfrac{{0,4}}{{0,6}} \times 100\%  \approx 66,67\% \)

y = 0,2 → phần trăm \(KClO_3\) bị phân huỷ theo (b) là: \(\dfrac{{0,2}}{{0,6}} \times 100\%  \approx 33,33\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài