Bài 39.17 trang 88 SBT Hóa học 10


Giải bài 39.17 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac : Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau :

Đề bài

Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac :  

\({N_2} + 3{H_2}\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows 2N{H_3}\) 

Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau :

[\(N_2\)] = 1 mol/1 ; [\(H_2\)] = 1,2mol/l

Khi phản ứng đạt cân bằng nồng độ mol của [\(NH_3\)] = 0,2 mol/1. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp amoniac.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({N_2} + 3{H_2}\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows 2N{H_3}\) 

Theo PTHH thì 1 mol \(N_2\) cần 3 mol \(H_2\). Ở đây chỉ có 1,2 mol \(H_2\), vì \(H_2\) thiếu nên tác dụng hết. Hiệu suất phải tính theo lượng chất tác dụng hết.

Xét giai đoạn ban đầu và cân bằng

Lời giải chi tiết

               \({N_2} + 3{H_2}\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows 2N{H_3}\) 

Ban đầu: 1mol/l     1,2mol/l

Cân bằng: 0,1 mol/l        0,3 mol/l         0,2 mol/l

Theo PTHH thì 1 mol \(N_2\) cần 3 mol \(H_2\). Ở đây chỉ có 1,2 mol \(H_2\), vì \(H_2\) thiếu nên tác dụng hết. Hiệu suất phải tính theo lượng chất tác dụng hết. Số mol \(H_2\) đã tác dụng là 0,3 mol.

Vậy H = (0,3 : 1,2). 100% = 25%

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài