Bài 39.17 trang 88 SBT Hóa học 10


Đề bài

Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac :  

\({N_2} + 3{H_2}\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows 2N{H_3}\) 

Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau :

[\(N_2\)] = 1 mol/1 ; [\(H_2\)] = 1,2mol/l

Khi phản ứng đạt cân bằng nồng độ mol của [\(NH_3\)] = 0,2 mol/1. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp amoniac.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({N_2} + 3{H_2}\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows 2N{H_3}\) 

Theo PTHH thì 1 mol \(N_2\) cần 3 mol \(H_2\). Ở đây chỉ có 1,2 mol \(H_2\), vì \(H_2\) thiếu nên tác dụng hết. Hiệu suất phải tính theo lượng chất tác dụng hết.

Xét giai đoạn ban đầu và cân bằng

Lời giải chi tiết

               \({N_2} + 3{H_2}\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows 2N{H_3}\) 

Ban đầu: 1mol/l     1,2mol/l

Cân bằng: 0,1 mol/l        0,3 mol/l         0,2 mol/l

Theo PTHH thì 1 mol \(N_2\) cần 3 mol \(H_2\). Ở đây chỉ có 1,2 mol \(H_2\), vì \(H_2\) thiếu nên tác dụng hết. Hiệu suất phải tính theo lượng chất tác dụng hết. Số mol \(H_2\) đã tác dụng là 0,3 mol.

Vậy H = (0,3 : 1,2). 100% = 25%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 39.16 trang 88 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.16 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Cho phản ứng : Nồng độ ban đầu của (O_2) là 0,24 mol/lít, sau 5 giây, nồng độ của (O_2) còn là 0,O_2 mol/lít.

 • Bài 39.15 trang 88 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.15 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?

 • Bài 39.14 trang 88 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.14 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?

 • Bài 39.13 trang 88 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.13 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy.

 • Bài 39.12 trang 88 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.12 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Gần đây, khi thám hiểm Nam Cực, các nhà khoa học đã tìm thấy những đồ hộp do các đoàn thám hiểm trước để lại.

 • Bài 39.11 trang 88 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.11 trang 88 sách bài tập Hóa học 10. Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II) hiđrocacbonat và sắt (II) hiđroxit.

 • Bài 39.10 trang 87 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.10 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C.

 • Bài 39.9 trang 87 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.9 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Vì sao không nên để than đá hay giẻ lau máy đã qua sử dụng thành một đống lớn ?

 • Bài 39.8 trang 87 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.8 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự biến đổi tốc độ phản ứng thuận theo thời gian ?

 • Bài 39.7 trang 87 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.7 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Cho các phản ứng hoá học : a) Hãy so sánh các đặc điểm của hai phản ứng hoá học trên.

 • Bài 39.6 trang 86 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.6 trang 86 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch (H_4SO_4) 4M ở nhiệt độ thường (25°C). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không thay đổi ?

 • Bài 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 trang 85 SBT Hóa học 10

  Giải bài 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 trang 85 sách bài tập Hóa học 10. Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi :

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.