Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 17.1, 17.2 , 17.3, 17.4, 17.5 trang 40 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.1, 17.2 , 17.3, 17.4, 17.5 trang 40 sách bài tập Hóa học 10. 17.2. Dấu hiệu nào sau đây dùng để nhận biết phản ứng oxi hóa -khử?

Xem lời giải

Bài 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 trang 41 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 trang 41 sách bài tập Hóa học 10. 17.6.Cho sơ đồ phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 17.11, 17.12, 17.13 trang 42 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.11, 17.12, 17.13 trang 42 sách bài tập Hóa học 10. Cho dung dịch X chứa (KMnO_4) và (H_2SO_4) (loãng) lần lượt vào các dung dịch : (FeCl_2, FeSO_4, CuSO_4, MgSO_4, H_2S, HCl) (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Xem lời giải

Bài 17.14 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.14 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử nitơ trong chất nào sau đây có hóa trị và số oxi hóa cùng trị số?

Xem lời giải

Bài 17.15 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.15 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Cho các quá trình chuyển đổi sau đây:

Xem lời giải

Bài 17.16 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.16 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Nêu một số quá trình oxi hoá - khử thường gặp trong đời sống hằng ngày..

Xem lời giải

Bài 17.17 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.17 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

Xem lời giải

Bài 17.18 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.18 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí (SO_2) vào dung dịch (H_2S) và dung dịch nước clo.

Xem lời giải

Bài 17.19 trang 43 SBT Hóa học 10

Giải bài 17.19 trang 43 sách bài tập Hóa học 10. Lập PTHH của các phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

Xem lời giải

Bài 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5 trang 44 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5 trang 44 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố?

Xem lời giải

Bài 18.6, 18.7 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.6, 18.7 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. 18.6. Trong phản ứng : (C{l_2} + 2NaOH to NaCl + NaClO + {H_2}O), phân tử clo

Xem lời giải

Bài 18.8 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.8 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng tự oxi hóa, tự khử (tự oxi hóa - khử) là phản ứng có sự tăng và giảm đồng thời số oxi hóa của nguyên tử của cùng một nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 18.9 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.9 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5,1 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,136 lít khí

Xem lời giải

Bài 18.10 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.10 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Cho một lượng kim loại R hoá trị n tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan.

Xem lời giải

Bài 18.11 trang 45 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.11 trang 45 sách bài tập Hóa học 10.Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch (HNO3) thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,O4 mol (N02)

Xem lời giải

Bài 18.12 trang 46 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.12 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm (O_2) và (Cl_2), (d_Y/H_2)=27,375

Xem lời giải

Bài 18.13 trang 46 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.13 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Sục hết V lít khí (CO_2) (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và (Na_2CO_3) 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 24,3 gam chất tan.

Xem lời giải

Bài 18.14 trang 42 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.14 trang 42 sách bài tập Hóa học 10. Cho 3,164 gam hỗn hợp 2 muối (CaCO_3) và (BaCO_3) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí (CO_2) (đktc).

Xem lời giải

Bài 18.15 trang 46 SBT Hóa học 10

Giải bài 18.15 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Cho 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít khí ở đktc.

Xem lời giải

Bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 46 SBT Hóa học 10

Giải bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. 19.1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất