Bài 18.12 trang 46 SBT Hóa học 10


Đề bài

Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm \(O_2\) và \(Cl_2\), \({d_{Y/{H_2}}}\) =27,375 . Sau phản ứng thu được 5,055 gam chất rắn. Tính khối lượng của Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Từ giả thiết tính được : \({n_{C{l_2}}} = 0,035mol;  {n_{{O_2}}} = 0,025mol\)

Gọi x, y là số mol Mg và Al

Áp dụng ĐLBTKL và ĐLBTe:

\(\left\{ \begin{gathered}24x + 27y = 5,055 - (0,035.71 + 0,025.32)\hfill \\2x + 3y = 0,035.2 + 0,025.4 \hfill \\ \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}x \hfill \\y \hfill \\ \end{gathered}  \right.\)

Lời giải chi tiết

- Từ giả thiết tính được :

Gọi số mol của Cl2 và O2 lần lượt là a và b

® nY = a + b = 0,06

Vì \({d_{Y/{H_2}}} = 27,375 \to {M_Y} = 27,375.2 = 54,75 \to {m_Y} = 54,75.0,06 = 3,285g\)

® 71a + 32b = 3,285

Giải hệ phương trình suy ra a = 0,0375 và b = 0,025

vậy \({n_{C{l_2}}} = 0,035mol;  {n_{{O_2}}} = 0,025mol\)

Theo ĐLBT khối lượng :

\(\begin{array}{l}
{m_{C{l_2}}} + {m_{{O_2}}} + {m_{Al}} + {m_{Mg}} = 5,055 \Rightarrow {m_{Al}} + {m_{Mg}} = 5,055 - 3,285 = 1,77gam\\
 \left. \begin{array}{l}
Mg \to M{g^{2 + }} + 2{\rm{e}}\\
x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2{\rm{x}}\\
Al \to A{l^{3 + }} + 3{\rm{e}}\\
y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3y
\end{array} \right\};\\
\left. \begin{array}{l}
C{l_2}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,2{\rm{e}} \to 2C{l^ - }\\
0,035\,\,\,\,\,\,0,07\,\,\,\,\,\left( {mol} \right)\\
{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,4e \to 2{O^{2 - }}\\
0.025\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1\,\,\,\,\,\,\,\left( {mol} \right)
\end{array} \right\}2{\rm{x}} + 3y = 0,17\,\,(3)
\end{array}\)

Từ (3) và (4)   

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,04\\
y = 0,03
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{m_{Mg}} = 0,04 \times 24 = 0,96\,(gam)\\
{m_{Al}} = 0,03 \times 27 = 0,81\,(gam)
\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu
 • Bài 18.13 trang 46 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.13 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Sục hết V lít khí (CO_2) (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và (Na_2CO_3) 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 24,3 gam chất tan.

 • Bài 18.14 trang 42 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.14 trang 42 sách bài tập Hóa học 10. Cho 3,164 gam hỗn hợp 2 muối (CaCO_3) và (BaCO_3) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí (CO_2) (đktc).

 • Bài 18.15 trang 46 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.15 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Cho 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít khí ở đktc.

 • Bài 18.11 trang 45 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.11 trang 45 sách bài tập Hóa học 10.Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch (HNO3) thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,O4 mol (N02)

 • Bài 18.10 trang 45 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.10 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Cho một lượng kim loại R hoá trị n tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.