Bài 15.6;11.7;15.8 trang 36 SBT Hóa học 10


Giải bài 15.6;11.7;15.8 trang 36 sách bài tập Hóa học 10. Số oxi hoá của nitơ trong (NH_3, HNO_2) và (NO_3^ - ) lần lượt là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 15.6.

Số oxi hoá của nitơ trong \(NH_3, HNO_2\) và \(NO_3^ - \) lần lượt là

A.+5,-3,+3.        B. -3,+3,+5.

C.+3,-3,+5.        D.+3,+5,-3. 

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết hóa trị và số oxi hóa. Tại đây. 

Lời giải chi tiết:

Số oxi hóa của N lần lượt là: -3,+3,+5

=> Chọn B

Câu 15.7.

Số oxi hoá của lưu huỳnh trong dãy \(H_2S, H_2SO_3, H_2SO_4\) lần lượt là

A. - 2, +4, +4.         B. -2, +3, +6.

C. -2, +4, +6.          D. -2, +3, +4.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết hóa trị và số oxi hóa. Tại đây. 

Lời giải chi tiết:

Số oxi hóa của S lần lượt là: -2, +4, +6

=> Chọn C

Câu 15.8.

Trong dãy hợp chất của sắt \(FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4, Fe_xO_y, FeS, FeS_2\) số oxi hoá của sắt lần lượt là

A. \( + 2, + 3, + 4, + \dfrac{y}{{2x}}, + 2,0\)

B. \( + 2, + 3, + \dfrac{7}{3}, + \dfrac{{2x}}{y}, + 2, + 1\)

C.  \( + 2, + 3, + 3, + \dfrac{{2y}}{x}, + 2, + 1\)

D.  \( + 2, + 3, + \dfrac{8}{3} + \dfrac{{2y}}{x}, + 2, + 2\)

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết hóa trị và số oxi hóa. Tại đây. 

Lời giải chi tiết:

Số oxi hóa của Fe lần lượt là: \( + 2, + 3, + \dfrac{8}{3}, + \dfrac{{2y}}{x}, + 2, + 2\)

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài