Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 sách bài tập Hóa học 10. 36.1. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ?

Xem lời giải

Bài 36.6 trang 80 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.6 trang 80 sách bài tập Hóa học 10. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng ?

Xem lời giải

Bài 36.7 trang 80 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.7 trang 80 sách bài tập Hóa học 10. Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất chất khí, chất xúc tác và diện tích bề mặt chất rắn có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng hoá học.

Xem lời giải

Bài 36.8 trang 81 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.8 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Bảng số liệu sau đây cho biết thể tích khí hiđro thu được theo thời gian của phản ứng giữa kẽm (dư) với axit clohiđric.

Xem lời giải

Bài 36.9 trang 81 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.9 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết người ta đã sử dụng biện pháp nào để tăng tốc độ phản ứng hoá học trong các trường hợp sau đây :

Xem lời giải

Bài 36.10 trang 81 SBT Hóa học 10

Giải bài 36.10 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Trong mỗi cặp phản ứng sau phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?

Xem lời giải

Bài 38.1 trang 82 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.1 trang 82 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết những cặp yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên ?

Xem lời giải

Bài 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 trang 82 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 trang 82 sách bài tập Hóa học 10. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau :

Xem lời giải

Bài 38.6 trang 83 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.6 trang 83 sách bài tập Hóa học 10. Từ thế kỉ XIX, người ta đã nhận ra rằng trong thành phần khí lò cao (lò luyện gang) vẫn còn khí cacbon monoxit (CO).

Xem lời giải

Bài 38.7 trang 83 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.7 trang 83 sách bài tập Hóa học 10. Cho phương trình hoá học :

Xem lời giải

Bài 38.8 trang 83 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.8 trang 83 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng hoá học sau đã đạt trạng thái cân bằng :

Xem lời giải

Bài 38.9 trang 84 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.9 trang 84 sách bài tập Hóa học 10. Clo tác dụng với nước một phần nhỏ theo PTHH sau :

Xem lời giải

Bài 38.10 trang 84 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.10 trang 84 sách bài tập Hóa học 10. Sản xuất vôi trong công nghiệp và thủ công nghiệp đều dựa trên phản ứng hoá học :

Xem lời giải

Bài 38.11 trang 84 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.11 trang 84 sách bài tập Hóa học 10. Một phản ứng hoá học có dạng :

Xem lời giải

Bài 38.12 trang 84 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.12 trang 84 sách bài tập Hóa học 10. Khi giảm áp suất của hệ, cân bằng nào bị chuyển dịch theo chiều nghịch ?

Xem lời giải

Bài 38.13 trang 85 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.13 trang 85 sách bài tập Hóa học 10. Những tác động nào sau đây có ảnh hưởng đến nồng độ của Cl2 ? Giải thích lí do.

Xem lời giải

Bài 38.14 trang 85 SBT Hóa học 10

Giải bài 38.14 trang 85 sách bài tập Hóa học 10. Xét các hệ cân bằng trong bình kín :

Xem lời giải

Bài 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 trang 85 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 trang 85 sách bài tập Hóa học 10. Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi :

Xem lời giải

Bài 39.6 trang 86 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.6 trang 86 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch (H_4SO_4) 4M ở nhiệt độ thường (25°C). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không thay đổi ?

Xem lời giải

Bài 39.7 trang 87 SBT Hóa học 10

Giải bài 39.7 trang 87 sách bài tập Hóa học 10. Cho các phản ứng hoá học : a) Hãy so sánh các đặc điểm của hai phản ứng hoá học trên.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất