Bài 36.7 trang 80 SBT Hóa học 10


Đề bài

Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất chất khí, chất xúc tác và diện tích bề mặt chất rắn có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng hoá học. Tuỳ theo phản ứng hoá học cụ thể mà vận dụng một, một số hay tất cả các yếu tố trên để tăng hay giảm tốc độ phản ứng. Trong những trường hợp dưới đây, yếu tố nào trong số các yếu tố trên ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?

a) Sự cháy diễn ra mạnh và nhanh hơn khi đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài không khí vào lọ đựng khí oxi.

b) Khi cần ủ bếp than, người ta đậy nắp bếp lò làm cho phản ứng cháy của than chậm lại.

c)Phản ứng oxi hoá lưu huỳnh đioxit tạo thành lưu huỳnh trioxit diễn ra nhanh hơn khi có mặt vanađi oxit (\(V_2O_5\)).

d)Nhôm bột tác dụng với dung dịch axit clohiđric nhanh hơn so với nhôm dây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về tốc độ phản ứng. Tại đây 

Lời giải chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong mỗi trường hợp đã cho là :

a)  Tăng nồng độ chất tham gia phản ứng (khí oxi) làm tăng tốc độ phản ứng.

b) Giảm nồng độ chất tham gia phản ứng (khí oxi) làm giảm tốc độ phản ứng.

c) \(V_2O_5\) là chất xúc tác, làm tăng tốc độ phản ứng.

d) Giảm kích thước hạt để tăng tốc độ phản ứng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36: Tốc độ phản ứng

 • Bài 36.8 trang 81 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.8 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Bảng số liệu sau đây cho biết thể tích khí hiđro thu được theo thời gian của phản ứng giữa kẽm (dư) với axit clohiđric.

 • Bài 36.9 trang 81 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.9 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết người ta đã sử dụng biện pháp nào để tăng tốc độ phản ứng hoá học trong các trường hợp sau đây :

 • Bài 36.10 trang 81 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.10 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Trong mỗi cặp phản ứng sau phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?

 • Bài 36.6 trang 80 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.6 trang 80 sách bài tập Hóa học 10. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng ?

 • Bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 sách bài tập Hóa học 10. 36.1. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ?

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.