Bài 36.10 trang 81 SBT Hóa học 10


Đề bài

Trong mỗi cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?

a) Fe + dd HCl 0,1M và Fe + dd HCl 2M ở cùng một nhiệt độ.

b) Al + dd NaOH 2M ở 25°C và Al + dd NaOH 2M ở 50°C.

c) Zn (hạt) + dd HCl 1M ở 25°C và Zn (bột) + dd HCl 1M ở 25°C

d) Nhiệt phân riêng và nhiệt phân hỗn hợp \(KClO_3\) với \(MnO_2\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về tốc độ phản ứng. Tại đây 

Lời giải chi tiết

a) ở cùng một nhiệt độ, cặp chất Fe + dd HCl 0,1M có tốc độ phản ứng xảy ra chậm hơn so với cặp chất Fe + dd HCl 2M, do nồng độ HCl nhỏ hơn.

b) Hai cặp chất Al + dd NaOH 2M ở 25 °C và Al + dd NaOH 2M ở 50 °C chỉ khác nhau về nhiệt độ. Cặp chất thứ hai có nhiệt độ cao hơn nên có tốc độ phản ứng cao hơn.

c) Hai cặp chất Zn (hạt) + dd HCl 1M ở 25 °C và Zn (bột) + dd HCl 1M ở 25°C chỉ khác nhau về kích thước hạt. Cặp chất thứ hai có kích thước hạt nhỏ hơn, do đó có tổng diện tích bề mặt lớn hơn và tốc độ phản ứng cao hơn.

d) Nhiệt phân \(KClO_3\) và nhiệt phân hỗn hợp \(KClO_3\) với \(MnO_2\). Trường hợp thứ hai có xúc tác nên có tốc độ phản ứng cao hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 36.9 trang 81 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.9 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết người ta đã sử dụng biện pháp nào để tăng tốc độ phản ứng hoá học trong các trường hợp sau đây :

 • Bài 36.8 trang 81 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.8 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Bảng số liệu sau đây cho biết thể tích khí hiđro thu được theo thời gian của phản ứng giữa kẽm (dư) với axit clohiđric.

 • Bài 36.7 trang 80 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.7 trang 80 sách bài tập Hóa học 10. Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất chất khí, chất xúc tác và diện tích bề mặt chất rắn có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng hoá học.

 • Bài 36.6 trang 80 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.6 trang 80 sách bài tập Hóa học 10. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng ?

 • Bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 sách bài tập Hóa học 10. 36.1. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ?

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.