Chương 5: Nhóm halogen

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 21.1, 21.2 trang 50 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.1, 21.2 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. 21.1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (ns^2np^5)?

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 50 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.3 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen?

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 50 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.4 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các nguyên tố nhóm halogen?

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.5 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.6 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Xác định các chất trong sơ đồ chuyển hoá sau:

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.7 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5

Xem lời giải

Bài 21.8 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.8 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho clo và iot lần lượt tác dụng với dung dịch KOH ở nhiệt độ thường.

Xem lời giải

Bài 21.9 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.9 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5 gam brom có lẫn tạp chất là clo vào một dung dịch chứa 1,600 gam KBr.

Xem lời giải

Bài 21.10 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.10 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Khi cho 20 (m^3) không khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối KBr, khối lượng của muối đó giảm bớt 178 mg.

Xem lời giải

Bài 21.11 trang 51 SBT Hóa học 10

Giải bài 21.11 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Có 2 khí không màu, dễ tan trong nước, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch (AgNO_3) tạo ra kết tủa màu vàng

Xem lời giải

Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 52 sách bài tập Hóa học 10. 21.1. PTHH nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy trong khí (Cl_2)?

Xem lời giải

Bài 22.4 trang 52 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.4 trang 52 sách bài tập Hóa học 10. Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử clo đã

Xem lời giải

Bài 22.5 trang 52 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.5 trang 52 sách bài tập Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 22.6 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.6 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 22.7 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.7 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Khối lượng clo đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo thành 26,7g AlCl3 là

Xem lời giải

Bài 22.8 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.8 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Số mol Cl2 thu được khi cho 0,2 mol KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.9 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Khí Cl2 điều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl.

Xem lời giải

Bài 22.10 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.10 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm?

Xem lời giải

Bài 22.11 trang 53 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.11 trang 53 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào?

Xem lời giải

Bài 22.12 trang 54 SBT Hóa học 10

Giải bài 22.12 trang 54 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào xảy ra khi sục khí clo vào dung dịch Na2CO3?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất