Bài 22.9 trang 53 SBT Hóa học 10


Đề bài

Khí Cl2 điều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại tạp chất là tốt nhất?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch AgNO3  

C. Dung dịch NaCl

D. Dung dịch KMnO4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dung dịch dùng để loại tạp chất HCl cần tác dụng với HCl mà không tác dụng hoặc tạo thành khí clo

Lời giải chi tiết

A. Loại vì \(2NaOH + C{l_2}\xrightarrow{{}}NaCl + NaClO + {H_2}O \)

B. Loại vì \(C{l_2} + {H_2}O\overset {} \leftrightarrows HCl + HClO\)

\(AgN{O_3} + HCl\xrightarrow{{}}HN{O_3} + AgCl \downarrow \)

C. Loại vì \(C{l_2} + {H_2}O\overset {} \leftrightarrows HCl + HClO\)

D. Đúng vì \(2KMn{O_4} + 16HCl\xrightarrow{{}}2KCl + 2MnC{l_2} + 5C{l_2} + 8{H_2}O\)

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.