Bài 36.6 trang 80 SBT Hóa học 10


Đề bài

 Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng ?

A. Khi nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng.

B. Khi nồng độ chất phản ứng giảm thì tốc độ phản ứng tăng,

C. Khi nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng giảm

D. Nồng độ chất phản ứng không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về tốc độ phản ứng. Tại đây

Lời giải chi tiết

Khi nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng.

=> Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 36.7 trang 80 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.7 trang 80 sách bài tập Hóa học 10. Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất chất khí, chất xúc tác và diện tích bề mặt chất rắn có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng hoá học.

 • Bài 36.8 trang 81 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.8 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Bảng số liệu sau đây cho biết thể tích khí hiđro thu được theo thời gian của phản ứng giữa kẽm (dư) với axit clohiđric.

 • Bài 36.9 trang 81 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.9 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết người ta đã sử dụng biện pháp nào để tăng tốc độ phản ứng hoá học trong các trường hợp sau đây :

 • Bài 36.10 trang 81 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.10 trang 81 sách bài tập Hóa học 10. Trong mỗi cặp phản ứng sau phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?

 • Bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 SBT Hóa học 10

  Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 trang 79 sách bài tập Hóa học 10. 36.1. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ?

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.