Bài 21.9 trang 51 SBT Hóa học 10


Đề bài

Cho 5 gam brom có lẫn tạp chất là clo vào một dung dịch chứa 1,600 gam KBr. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thu được 1,155 gam chất rắn khan. Xác định % về khối lượng của clo trong 5 gam brom đem phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khối lượng muối giảm là :

1,600 - 1,155 = 0,445 (g)

\(Cl_2 + 2KBr → 2KCl + Br_2\)

             238 g     149 g                 

71g       khối lượng muối giảm đi 89 g

xg                                           0,445 g

=> \(\dfrac{{71}}{x} = \dfrac{{89}}{{0,445}} \)

Lời giải chi tiết

Khối lượng muối giảm là :

1,600 - 1,155 = 0,445 (g)

\(Cl_2 + 2KBr → 2KCl + Br_2\)

           238 g     149 g

71 g       khối lượng muối giảm đi 89 g

xg                                           0,445 g

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{71}}{x} = \dfrac{{89}}{{0,445}} \to x = \dfrac{{71.0,445}}{{89}} = 0,355\left( g \right)\,clo\\
\% {m_{clo}} = \dfrac{{0,355}}{5}.100\% = 7,1\% 
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

 • Bài 21.10 trang 51 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.10 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Khi cho 20 (m^3) không khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối KBr, khối lượng của muối đó giảm bớt 178 mg.

 • Bài 21.11 trang 51 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.11 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Có 2 khí không màu, dễ tan trong nước, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch (AgNO_3) tạo ra kết tủa màu vàng

 • Bài 21.8 trang 51 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.8 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho clo và iot lần lượt tác dụng với dung dịch KOH ở nhiệt độ thường.

 • Bài 21.7 trang 51 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.7 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5

 • Bài 21.6 trang 51 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.6 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Xác định các chất trong sơ đồ chuyển hoá sau:

 • Bài 21.5 trang 51 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.5 trang 51 sách bài tập Hóa học 10. Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?

 • Bài 21.4 trang 50 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.4 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các nguyên tố nhóm halogen?

 • Bài 21.3 trang 50 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.3 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen?

 • Bài 21.1, 21.2 trang 50 SBT Hóa học 10

  Giải bài 21.1, 21.2 trang 50 sách bài tập Hóa học 10. 21.1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (ns^2np^5)?

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.