Lý thuyết hóa trị và số oxi hóa

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

SỐ OXI HÓA...

III- SỐ OXI HÓA

 Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa – khử người ta dùng khái niệm số oxi hóa.

Số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

Số ion hóa được xác định theo quy tắc sau:

a)   Số ion hóa của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

Thí dụ:    ion Ca2+  có điện tích là dương 2, số oxi hóa là +2.

              Ion Cl- có điện tích là âm 1, số oxi hóa là -1.

b)  Số ion hóa của hiđro trong hợp chất bằng +1, trừ H trong hiđrua kim loại.

c)   Số oxi hóa của oxi trong hợp chất bằng -2, trừ một số trường hợp như trong phân tử H2O2­ , K2O2  … nguyên tố O có số oxi hóa bằng -1.

d)  Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

Thí dụ: Fe, Cl2

e)   Tất cả các hợp chất đều trung hòa về điện, vì vậy tổng số oxi hóa trong hợp chất bằng không.

f)    Tổng số oxi hóa của tất cả các nguyên tử trong ion đa nguyên tử bằng đúng điện tích của ion đó.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu