CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) -Chương 5 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) -Chương 5 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 sgk Hóa học 10

Giải bài 1 trang 96 SGK Hóa học 10. Kim loại nào sau đây

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 96 SGK Hóa học 10. Đặc điểm nào dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 3 trang 96 SGK Hóa học 10. Đặc điểm nào

Xem lời giải

Bài 4 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 4 trang 96 SGK Hóa học 10. So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 96 sgk Hóa học 10

Giải bài 5 trang 96 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết quy luật sự

Xem lời giải

Bài 6 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 6 trang 96 SGK Hóa học 10. Nêu tính chất hóa học

Xem lời giải

Bài 7 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 7 trang 96 SGK Hóa học 10. Giải thích vì sao các

Xem lời giải

Bài 8 trang 96 sgk Hóa học 10

Giải bài 8 trang 96 SGK Hóa học 10. Cho một lượng đơn chất halogen

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 1 trang 101 SGK Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 101 SGK Hóa học 10. Cho biết tính chất hóa học cơ bản

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 10. Dẫn khí clo vào nước

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 10. Nêu những ứng dụng thực tế của Clo?

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 10

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 10. Cân bằng phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 6 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 10. Tại sao trong công nghiệp

Xem lời giải

Bài 7 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 7 trang 101 SGK Hóa học 10. Cần bao nhiêu gam

Xem lời giải

Bài 1 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Cho 20g hỗn hợp bột Mg

Xem lời giải

Bài 2 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 106 SGK Hóa học 10. Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất