Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.3 trên 72 phiếu
Đề cương ôn tập học kì I môn hóa lớp 10

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK1 Hóa học 10 sắp tới

Xem chi tiết

Đề cương bài tập ôn tập học kì I Hóa học 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề cương bài tập ôn tập học kì I Hóa học 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 7- Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 10

Xem lời giải