CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - HÓA HỌC 10

Bình chọn:
4.9 trên 109 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 153 SGK hóa học 10 Bài 1 trang 153 SGK hóa học 10

Giải bài 1 trang 153 SGK Hóa học 10. Ý kiến nào trong các ý sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 153 SGK hóa học 10 Bài 2 trang 153 SGK hóa học 10

Giải bài 2 trang 153 SGK Hóa học 10. Tìm một số thí dụ cho mỗi...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 154 SGK hóa học 10 Bài 3 trang 154 SGK hóa học 10

Giải bài 3 trang 154 SGK Hóa học 10. Nồng độ, áp suất, nhiệt độ, kích thước hạt, chất xúc tác...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 154 SGK hóa học 10 Bài 4 trang 154 SGK hóa học 10

Giải bài 4 trang 154 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 154 SGK hóa học 10 Bài 5 trang 154 SGK hóa học 10

Giải bài 5 trang 154 SGK Hóa học 10. Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học

1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Kết quả thí nghiệm: Cho Zn vào dung dịch HCl có bọt khí thoát ra...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 162 SGK hóa học 10 Bài 1 trang 162 SGK hóa học 10

Giải bài 1 trang 162 SGK Hóa học 10. Ý nào sau đây là đúng:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 162 SGK hóa học 10 Bài 2 trang 162 SGK hóa học 10

Giải bài 2 trang 162 SGK Hóa học 10. Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín

Xem chi tiết
Bài 3 trang 163 SGK hóa học 10 Bài 3 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 3 trang 163 SGK Hóa học 10. Cân bằng hóa học là gì...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 163 SGK hóa học 10 Bài 4 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 4 trang 163 SGK Hóa học 10. Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 163 SGK hóa học 10 Bài 5 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 5 trang 163 SGK Hóa học 10. Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê

Xem chi tiết
Bài 6 trang 163 SGK hóa học 10 Bài 6 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 6 trang 163 SGK Hóa học 10. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín

Xem chi tiết
Bài 7 trang 163 SGK hóa học 10 Bài 7 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 7 trang 163 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau

Xem chi tiết
Bài 8 trang 163 SGK hóa học 10 Bài 8 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 8 trang 163 SGK Hóa học 10. Cho biết phản ứng sau:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 166 SGK hóa học 10 Bài 1 trang 166 SGK hóa học 10

Giải bài 1 trang 166 SGK Hóa học 10. Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai

Xem chi tiết
Bài 2 trang 167 SGK hóa học 10 Bài 2 trang 167 SGK hóa học 10

Giải bài 2 trang 167 SGK Hóa học 10. Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 167 SGK hóa học 10 Bài 3 trang 167 SGK hóa học 10

Giải bài 3 trang 167 SGK Hóa học 10. Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 167 SGK hóa học 10 Bài 4 trang 167 SGK hóa học 10

Giải bài 4 trang 167 SGK Hóa học 10. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài