CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - HÓA HỌC 10

Bình chọn:
4.9 trên 109 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về tốc độ phản ứng

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tốc độ phản ứng

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số bài tập về cân bằng hóa học

Phương pháp giải một số bài tập về cân bằng hóa học

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Lý thuyết Tốc độ phản ứng hóa học

I-Tốc độ phản ứng hóa học

Xem chi tiết

Lý thuyết Cân bằng hóa học

Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

Xem chi tiết

Bài 1 trang 153 SGK hóa học 10

Giải bài 1 trang 153 SGK Hóa học 10. Ý kiến nào trong các ý sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 153 SGK hóa học 10

Giải bài 2 trang 153 SGK Hóa học 10. Tìm một số thí dụ cho mỗi...

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 SGK hóa học 10

Giải bài 3 trang 154 SGK Hóa học 10. Nồng độ, áp suất, nhiệt độ, kích thước hạt, chất xúc tác...

Xem lời giải

Bài 4 trang 154 SGK hóa học 10

Giải bài 4 trang 154 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng...

Xem lời giải

Bài 5 trang 154 SGK hóa học 10

Giải bài 5 trang 154 SGK Hóa học 10. Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng...

Xem lời giải

Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học

1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Kết quả thí nghiệm: Cho Zn vào dung dịch HCl có bọt khí thoát ra...

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 SGK hóa học 10

Giải bài 1 trang 162 SGK Hóa học 10. Ý nào sau đây là đúng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 162 SGK hóa học 10

Giải bài 2 trang 162 SGK Hóa học 10. Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín

Xem lời giải

Bài 3 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 3 trang 163 SGK Hóa học 10. Cân bằng hóa học là gì...

Xem lời giải

Bài 4 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 4 trang 163 SGK Hóa học 10. Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng...

Xem lời giải

Bài 5 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 5 trang 163 SGK Hóa học 10. Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê

Xem lời giải

Bài 6 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 6 trang 163 SGK Hóa học 10. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín

Xem lời giải

Bài 7 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 7 trang 163 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau

Xem lời giải

Bài 8 trang 163 SGK hóa học 10

Giải bài 8 trang 163 SGK Hóa học 10. Cho biết phản ứng sau:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất