CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA 10

Bình chọn:
4.4 trên 87 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 1 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 35 SGK Hoá học 10. Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 2 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 35 SGK Hoá học 10. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 3 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 35 SGK Hoá học 10. Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 4 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 35 SGK Hoá học 10. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 5 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 35 SGK Hoá học 10. Tìm câu sai trong các câu sau đây:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 6 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 35 SGK Hoá học 10. Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố

Xem chi tiết
Bài 7 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 7 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 7 trang 35 SGK Hoá học 10. Nhóm nguyên tố là gì ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 8 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 8 trang 35 SGK Hoá học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự

Xem chi tiết
Bài 9 trang 35 sgk hóa học 10 Bài 9 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 9 trang 35 SGK Hoá học 10. Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của

Xem chi tiết
Bài 1 trang 41 sgk hóa học 10 Bài 1 trang 41 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 41 SGK Hoá học 10. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A

Xem chi tiết
Bài 2 trang 41 sgk hóa học 10 Bài 2 trang 41 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 41 SGK Hóa học 10. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì

Xem chi tiết
Bài 3 trang 41 sgk hóa học 10 Bài 3 trang 41 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 41 SGK Hóa học 10. Những nguyên tố thuộc nhóm A

Xem chi tiết
Bài 4 trang 41 sgk hóa học 10 Bài 4 trang 41 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 41 SGK Hóa học 10. Những nguyên tố nào đứng đầu

Xem chi tiết
Bài 5 trang 41 sgk hóa học 10 Bài 5 trang 41 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 41 SGK Hóa học 10. Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 41 sgk hóa học 10 Bài 6 trang 41 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 41 SGK Hóa học 10. Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài