CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

Bình chọn:
4.5 trên 35 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 - Hóa học 10

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 - Hóa học 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 82 sgk hoá học 10 Bài 1 trang 82 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 82 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem chi tiết

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 10 Bài 2 trang 82 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 82 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem chi tiết

Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10 Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 83 SGK Hóa học 10. Trong số các phản ứng sau :

Xem chi tiết

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10 Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 4 trang 83 SGK Hóa học 10. Trong phản ứng :

Xem chi tiết

Bài 5 trang 83 sgk hoá học 10 Bài 5 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 83 SGK Hóa học 10. Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10 Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 83 SGK Hóa học 10. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 83 sgk hoá học 10 Bài 7 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 83 SGK Hóa học 10. Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron :

Xem chi tiết

Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10 Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 8 trang 83 SGK Hóa học 10. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc

Xem chi tiết

Bài 1 trang 86 sgk hoá học 10 Bài 1 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem chi tiết

Bài 2 trang 86 sgk hoá học 10 Bài 2 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 86 sgk hoá học 10 Bài 3 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem chi tiết

Bài 4 trang 86 sgk hoá học 10 Bài 4 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

Xem chi tiết

Bài 5 trang 87 sgk hoá học 10 Bài 5 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 87 sgk hoá học 10 Bài 6 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 87 sgk hoá học 10 Bài 7 trang 87 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài