CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bình chọn:
4.5 trên 45 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học 10 có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Hóa học 10

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Hóa học 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 59 sgk hóa học 10 Bài 1 trang 59 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 59 SGK Hóa học 10. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 59 sgk hóa học 10 Bài 2 trang 59 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 59 SGK Hóa học 10. Muối ăn ở thể rắn là:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 60 sgk hóa học 10 Bài 3 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 60 SGK Hóa học 10. Viết cấu hình electron ..

Xem chi tiết

Bài 4 trang 60 sgk hóa học 10 Bài 4 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 60 SGK Hóa học 10. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 60 sgk hóa học 10 Bài 5 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 60 SGK Hóa học 10. So sánh số electron

Xem chi tiết

Bài 6 trang 60 sgk hóa học 10 Bài 6 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10. Trong các hợp chất sau đây...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 64 sgk hóa học 10 Bài 1 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 64 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 64 sgk hóa học 10 Bài 2 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 64 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 64 sgk hóa học 10 Bài 3 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 64 SGK Hóa học 10. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 64 sgk hóa học 10 Bài 4 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 64 SGK Hóa học 10. Thế nào là liên kết ion...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 64 sgk hóa học 10 Bài 5 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 64 SGK Hóa học 10. Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố,

Xem chi tiết

Bài 6 trang 64 sgk hóa học 10 Bài 6 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 64 SGK Hóa học 10. Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau :

Xem chi tiết

Bài 7 trang 64 sgk hóa học 10 Bài 7 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 7 trang 64 SGK Hóa học 10. X, A, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt nhân

Xem chi tiết

Bài 1 trang 70 sgk hóa học 10 Bài 1 trang 70 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 70 SGK Hóa học 10. Tìm câu sai trong các câu sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 70 sgk hóa học 10 Bài 2 trang 70 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 70 SGK Hóa học 10. Tìm câu sai trong các câu sau đây

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài