CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 1 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 1 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp :

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 2 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 2 trang 127 SGK Hóa học 10. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 3 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 3 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng :

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 4 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 4 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy trình bày các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 5 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 5 trang 128 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và khí ozon.

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 6 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 6 trang 128 SGK Hóa học 10. Cho hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy...

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 1 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 10. Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 2 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 10. Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 3 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 10. Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về...

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 4 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 10. Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm...

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 5 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 10. 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh Báo cáo thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

1. Tính oxi hóa của oxi. Hiện tượng: Mẩu than cháy hồng...

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 1 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 1 trang 138 SGK Hóa học 10. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 2 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 2 trang 138 SGK Hóa học 10. Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 3 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 3 trang 138 SGK Hóa học 10. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 4 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 4 trang 138 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng của

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài