CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
10 bài tập vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có lời giải (phần 2) 10 bài tập vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có lời giải (phần 2)

10 bài tập vận dụng cao về axit sunfuric và muối sunfat có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 -  Hóa học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 1 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 1 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp :

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 2 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 2 trang 127 SGK Hóa học 10. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 3 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 3 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng :

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 4 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 4 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy trình bày các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 5 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 5 trang 128 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và khí ozon.

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 127 - SGK Hóa học 10 Bài 6 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 6 trang 128 SGK Hóa học 10. Cho hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy...

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 1 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 10. Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 2 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 10. Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 3 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 10. Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về...

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 4 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 10. Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm...

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10 Bài 5 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 10. 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh Báo cáo thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

1. Tính oxi hóa của oxi. Hiện tượng: Mẩu than cháy hồng...

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 1 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 1 trang 138 SGK Hóa học 10. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 2 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 2 trang 138 SGK Hóa học 10. Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10 Bài 3 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 3 trang 138 SGK Hóa học 10. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài