Bài 5 trang 74 SGK Hóa học 10


Đề bài

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ , NH4+

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ 4 nguyên tắc để xác định số oxi hóa:

Quy tắc 1: trong các đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố bằng không

Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng không.

Quy tắc 3: Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bằng điện tích ion của ion đó

Quy tắc 4: Trong hầu hết các hợp chất số oxi hóa của hidro bằng +1, số oxi hóa của oxi bằng -2

Lời giải chi tiết

O có số oxi hóa -2, H có số oxi hóa +1

\( \to\) số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion là

CO2: x + 2.(-2) = 0 \( \to\) x = 4 \( \to\) C có số oxi hóa +4 trong CO2

H2O: H có số oxi hóa +1, O có số oxi hóa -2

SO3: x + 3.(-2) = 0 \( \to\) x = 6 \( \to\) S có số oxi hóa +6 trong SO3

NH3: x + 3.1 = 0 \( \to\) x = -3 \( \to\) N có số oxi hóa -3 trong NH3

NO: x + 1.(-2) = 0 \( \to\) x = 2 \( \to\) N có số oxi hóa +2 trong NO

NO2: x + 2.(-2) = 0 \( \to\) x = 4 \( \to\) N có số oxi hóa +4 trong NO2

\(\mathop C\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _2},{\mathop {\,\,H}\limits^{ + 1} _2}\mathop O\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop {\,S}\limits^{ + 6} {\mathop O\limits^{ - 2} _3},\,\,\mathop {\,N}\limits^{ - 3} {\mathop H\limits^{ + 1} _3},\,\,\mathop {\,N}\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2} ,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _2}\)

Cu2+ có số oxi hóa là +2 

Na+ có số oxi hóa là +1

Fe2+ có số oxi hóa là +2

Fe3+ có số oxi hóa là +3,

Al3+ có số oxi hóa là +3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 21 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.