Bài 18.8 trang 45 SBT Hóa học 10


Đề bài

Phản ứng tự oxi hóa, tự khử (tự oxi hóa - khử) là phản ứng có sự tăng và giảm đồng thời số oxi hóa của nguyên tử của cùng một nguyên tố. Phản ứng nào sau đây thuộc loại trên?

A. \(C{l_2} + 2Na \to 2NaCl\)

B. \(C{l_2} + {H_2} \to 2HCl\)

C. \(C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO\)

D. \(C{l_2} + 2NaBr \to 2NaCl + B{r_2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các PTHH trên

Lời giải chi tiết

A. \(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2\mathop {Na}\limits^0  \to 2\mathop {Na}\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \)

B. \(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + \mathop {{H_2}}\limits^0  \to 2\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \)

C. \(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + \mathop {{H_2}O}\limits^{}  \to \mathop H\limits^{} \mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + \mathop H\limits^{} \mathop {Cl}\limits^{ + 1} O\)

D. \(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2\mathop {Na}\limits^{} \mathop {Br}\limits^{ - 1}  \to 2\mathop {Na}\limits^{} \mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + \mathop {B{r_2}}\limits^0 \)

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 18.9 trang 45 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.9 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Cho 5,1 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,136 lít khí

 • Bài 18.10 trang 45 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.10 trang 45 sách bài tập Hóa học 10. Cho một lượng kim loại R hoá trị n tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan.

 • Bài 18.11 trang 45 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.11 trang 45 sách bài tập Hóa học 10.Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch (HNO3) thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,O4 mol (N02)

 • Bài 18.12 trang 46 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.12 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm (O_2) và (Cl_2), (d_Y/H_2)=27,375

 • Bài 18.13 trang 46 SBT Hóa học 10

  Giải bài 18.13 trang 46 sách bài tập Hóa học 10. Sục hết V lít khí (CO_2) (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và (Na_2CO_3) 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 24,3 gam chất tan.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.