Bài 17.15 trang 43 SBT Hóa học 10


Đề bài

Cho các quá trình chuyển đổi sau đây :

\(\begin{array}{l}
a)\,S{O_3}\, \to{H_2}S{O_4}\\
b)\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,\,S{O_2}\\
c)\,HN{O_3}\,\, \to \,\,\,\,N{O_2}\\
d)\,KCl{O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,KCl{O_4}\\
e)\,KN{O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,KN{O_2}\\
g)\,FeC{l_2}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,FeC{l_3}
\end{array}\)

Hãy cho biết trong quá trình nào có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

\(a)\,\mathop S\limits^{ + 6} {O_3}\to \,{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\): không có phản ứng oxi hóa – khử.

\(b)\,{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,\,\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\): có phản ứng oxi hóa – khử.

c) \(H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\,\, \to \,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {O_2}\) : có phản ứng oxi hóa – khử.

d) \(K\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,K\mathop {Cl}\limits^{ + 7} {O_4}\) : có phản ứng oxi hóa – khử.

e) \(K\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,K\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}\): có phản ứng oxi hóa – khử.

g) \(\mathop {Fe}\limits^{2 + } C{l_2}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\mathop {Fe}\limits^{ + 3} C{l_3}\): có phản ứng oxi hóa – khử.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.