Bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 trang 60 SBT Hóa học 10


Giải bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. 26.1. Cho phản ứng : SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2X

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26.1.

Cho phản ứng : \(S{O_2} + B{r_2} + {H_2}O\xrightarrow{{}}X + {H_2}S{O_4}\)

X là chất nào sau đây ? 

A. HBr.                            B. HBrO.

C. \(HBrO_3\).                    D. \(HBrO_4\).

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về nhóm halogen. Tại đây

Lời giải chi tiết:

\(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → H_2SO_4 + 2HBr\)

=> X là HBr

=> Chọn A

Câu 26.2.

Khi đổ dung dịch \(AgNO_3\) vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất ?

A. Dung dịch HF.                               

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch HBr.                              

D. Dung dịch HI.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về nhóm halogen. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Ta có: AgCl: màu trắng, AgBr: vàng nhạt, AgI: vàng đậm

=> Chọn D

Câu 26.3.

Brom bị lẫn tạp chất là clo. Để thu được brom tinh khiết cần làm cách nào sau đây ?

A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch \(H_2SO_4\) loãng.

B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước.

C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr.

D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về nhóm halogen. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaBr sẽ thu được brom tinh khiết vì xảy ra phản ứng:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

 => Chọn C

Câu 26.4.

Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit ?

A. HI > HBr > HCl > HF            

B. HF > HCl > HBr > HI.

C. HCl > HBr > HI > HF.            

D. HCl > HBr > HF > HI

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về nhóm halogen. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Thứ tự giảm dần tính axit là: HI > HBr > HCl > HF

=> Chọn A

Câu 26.5.

Dãy ion nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính khử ?

A. \(F^- >Cl^- >Br^- > I^-\)

B. \( I^->Br^->Cl^-> F^-\)

C. \( Br^-> I^-> Cl^-> F^-\)

D. \( Cl^-> F^- Br^-> I^-\)

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về nhóm halogen. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Thứ tự giảm dần tính khử là: \( I^->Br^->Cl^-> F^-\)

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 26.6 trang 61 SBT Hóa học 10

  Giải bài 26.6 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Vì sao người ta có thể điều chế (Cl2, Br2, I2) bằng cách cho hỗn hợp dung dịch (H2SO4) đặc

 • Bài 26.7 trang 61 SBT Hóa học 10

  Giải bài 26.7 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Bằng phương pháp hoá học nào có thể a)Xác định được có khí clo lẫn trong khí hiđro clorua?

 • Bài 26.8 trang 61 SBT Hóa học 10

  Giải bài 26.8 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Có 4 lọ không có nhãn đựng riêng biệt các muối : KF, KCl, KBr, KI.

 • Bài 26.9 trang 61 SBT Hóa học 10

  Giải bài 26.9 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Tính khối lượng muối NaCl và muối NaI cần thiết để có 10 tấn muối ăn chứa 2,5% NaI.

 • Bài 26.10 trang 61 SBT Hóa học 10

  Giải bài 26.10 trang 61 sách bài tập Hóa học 10. Cho các chất sau : KCl, CaCl2, MnO2, dung dịch H2SO4) đặc.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.