Bài 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10


Giải bài 19.10 trang 48 sách bài tập Hóa học 10. Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng.

Đề bài

Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng. Xác định khối lượng của chất rắn ở trong ống sau phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

\(CuO + {H_2} \to Cu + {H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)

Theo PTHH (1) ta có \(\begin{array}{l}{n_{{H_2}}} = {n_{Fe}}{\rm{ }} = \dfrac{{2,24}}{{56}} = {\rm{ }}0,04{\rm{ }}\left( {mol} \right).\\\end{array}\)

So sánh số mol Hvới số mol CuO ta thấy CuO dư

=> mcran = mCu + mCuO dư

Lời giải chi tiết

 \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

\(CuO + {H_2} \to Cu + {H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)

Theo PTHH (1) ta có 

\(\begin{array}{l}
{n_{{H_2}}} = {n_{Fe}}{\rm{ }} = \dfrac{{2,24}}{{56}} = {\rm{ }}0,04{\rm{ }}\left( {mol} \right).\\
\end{array}\)

Theo PTHH (2) :

Số mol CuO phản ứng : \(n_{CuO} = n_{H_2}\) = 0,04 mol.

Số mol Cu tạo ra là 0,04 mol.

Số mol CuO dư \(\dfrac{{4,2}}{{80}}\) - 0,04 = 0,0125 (mol)

Sau phản ứng trong ống nghiệm có: \(m_{Cu}=64×0,04=2,56 (g)\)

\(m_{CuO}=80×0,0125=1 (g)\).

Khối lượng chất rắn : 1 + 2,56 = 3,56 (g).

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài